Cliquez ici pour la version francophone
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Qui sommes-nous ? Contact
Digitale nieuwsbrief van de Opvolgingscel van de bedrijfsvervoerplannen
Leefmilieu Brussel – BIM en Mobiel Brussel – BUV
December 2013
INHOUD

Bedrijfsleveringsplannen: voor een efficiënter beheer van uw leveringen

Door het opstellen van een bedrijfsvervoerplan hebt u al een vrij goed zicht op de verplaatsingen van uw werknemers en bezoekers. Maar wat weet u over de leveringen die binnen komen en vertrekken vanuit uw bedrijf? Hoeveel zijn het er? Welke diensten plaatsen de bestellingen? Welke goederen worden er geleverd?

Er zijn weinig bedrijven die daar al een analyse van hebben gemaakt. Nochtans genereert ieder bedrijf leveringen en zijn een deel van die verplaatsingen soms inefficiënt of overlappend.

Een "bedrijfsleveringsplan" kan uw organisatie helpen om de leveringen beter te beheren en geld te besparen. En het laat toe om minder kilometers af te leggen en zo de congestie en de CO2-uitstoot te verminderen.

Het idee is om eerst de verplaatsingen onder de loep te nemen en dan de geschikte maatregelen voor te stellen: een centralisatie van de bestellingen van bureaumateriaal en catering, een groepering van de colis, een verbetering van de informatie over de bereikbaarheid voor de leveranciers, ...

In Londen bestaat het concept al een tijdje. Transport for London heeft hierover een handleiding opgesteld.


Oproep deelname pilootproject bedrijfsleveringsplannen

Het Brussels Gewest wil bedrijven aanmoedigen om een "bedrijfsleveringsplan" op te stellen. Om te starten zullen twee bedrijven (één uit de privé en één uit de publieke sector) begeleid worden bij het opstellen van een bedrijfsleveringsplan. Op basis van het pilootproject zullen dan aanbevelingen geformuleerd worden voor de Brusselse bedrijven.

Wilt u zich kandidaat stellen voor het pilootproject? Vul dan voor 17 januari uw gegevens en motivering in het online formulier in.

Hoe gaat het pilootproject concreet in z'n werk? Het project start begin 2014. Het Opzoekingscentrum Wegenbouw (OCW) zal u begeleiden bij het opstellen van een leveringsprofiel en een actieplan. Het OCW geeft u aan welke informatie u intern moet verzamelen, het verwerkt de gegevens en stelt op basis daarvan uw profiel op. Daarna identificeert het samen met u de maatregelen die u kan nemen om de leveringen te optimaliseren.

Voor meer informatie: contacteer Brussel Mobiliteit - Marianne Thys of 02 204 20 07


Leveringen met de fiets

Om de milieu-impact van uw leveringen alvast te beperken, kan u voor uw korte verplaatsingen binnen Brussel ook kiezen voor de fiets. Er zijn verschillende fietscouriers actief in Brussel. Zij kunnen meer vervoeren dan u denkt. En vermijden de files! Lees er meer over op de website van Pro Velo.

De milieu-inspecteurs van Leefmilieu Brussel testen zelf ook al een aantal cargo-fietsen voor hun bezoeken waarbij ze meetapparatuur moeten meenemen. De inspecteurs waren enthousiast. De eerste cargo-fietsen zullen binnenkort in gebruik genomen worden.


Mobility Management Training: een functie van de toekomst voor de bedrijven van morgen

De verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren is een onontkoombaar thema geworden binnen elke onderneming, zowel in de publieke als in de privé sector. Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook het milieuaspect inherent verbonden aan milieuvervuiling en klimaatverandering verplichten bedrijven een innovatief beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen.

De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan.

De opleiding « Mobility Manager » is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

Doelpubliek: Voor iedereen die mobiliteit hoog in het vaandel draagt. We focussen ons vooral op de verantwoordelijken voor het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (BVP) : Mobility Manager, Fleet Manager, Facility Manager, Corporate Social Responsability Manager (CSR), Human Resources Manager (HR), Compensation & Benefits Manager, Preventie- en veiligheidsadviseur

Het programma wordt verspreid over 6 opleidingsdagen:

Wanneer : 6 opleidingsdagen verdeeld over 4 maanden, telkens op vrijdagen van 9u tot 17u

FR opleiding : februari - mei 2014 (21/02, 28/03, 04/04, 25/04, 09/05, 23/05) en NL opleiding: herfst 2014

Waar : Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit. Communicationcentrum Noord (boven het Noordstation): Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel

Prijs : 250 EUR voor bedrijven met meer dan 200 werknemers en 125 EUR voor kleinere bedrijven, openbare instellingen, gemeenten en vzw's

Inschrijving : Inschrijvingen gebeuren online via volgend inschrijvingsformulier. Opgelet, momenteel kan u zich enkel inschrijven voor de Franstalige sessie. Binnen enkele maanden zullen de inschrijvingen voor de Nederlandstalige sessie gelanceerd worden. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.

Meer info : Traject Mobility Management : mail of 02/505.40.46


14/01/2014 - Een milieuvriendelijker vlootbeheer aan de hand van Ecoscore

Maakt uw bedrijf of instelling gebruik van dienstwagens en/of biedt het bedrijfswagens aan de werknemers aan? Dan heeft u er alle baat bij om uw wagenpark zo rationeel en milieuvriendelijk mogelijk te beheren. Indien uw bedrijf of instelling valt onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen, bent u bovendien verplicht rekening te houden met de Ecoscore voor de aankoop of leasing van nieuwe voertuigen in uw vloot.

Tijdens deze workshop zal grondig aandacht besteed worden aan wat de Ecoscore is en op welke manieren u hiermee kan rekening houden in uw aankoopbeleid. Bovendien biedt Leefmilieu Brussel een nieuwe tool aan die het mogelijk maakt om uw vloot op een rationele manier te beheren en deze te laten evolueren naar een milieuvriendelijkere samenstelling en gebruik. Het VITO zal deze tool presenteren.

Ook enkele getuigenissen van bedrijven of instellingen die reeds goed vertrouwd zijn met het gebruik van Ecoscore en/of rationeel vlootbeheer zullen aan bod komen.

Doelgroep: Vlootbeheerders en mobiliteitsverantwoordelijken van bedrijven, overheidsadministraties en publieke instellingen. Voor het programma Klik hier!

Wanneer: Dinsdag 14 januari 2014 in het Nederlands (of donderdag 16 januari in het Frans), telkens van 9u tot 13u

Waar: ZAAL C13 - Leefmilieu Brussel, Gulledelle 100 - 1e verdieping, 1200 Brussel. Hoe er geraken? Klik hier!

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 10 januari) via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be


11/02/2014 - Mobility Salon

Noteer alvast 11 februari 2014 in jullie agenda, op die datum vindt namelijk het eerste Salon Bedrijfsmobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats.

De ideale gelegenheid om de initiatieven van andere bedrijven actief op vlak van mobiliteit te ontdekken en om verschillende organisaties die bedrijfsgerichte mobiliteitsoplossingen aanbieden te ontmoeten.

Praktische voorbeelden en ervaringen komen aan bod tijdens workshops van 30 minuten (15 minuten presentatie van de ervaring van het bedrijf en 15 minuten voor vragen en antwoorden). Daarnaast is er ook doorlopend de mogelijkheid om informatie in te winnen bij de verschillende mobiliteitsorganisaties.

Dit alles wordt afgesloten met een lunch.

Doelgroep: De mobiliteitsverantwoordelijken van uw onderneming

Wanneer: 11 februari 2014 van 8u45 tot 14u00

Waar: Brussels Info Palace - BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel. Hoe bereiken? Klik hier.

Inschrijvingen : Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijving zullen in een volgende e-news meegedeeld worden.