Cliquez ici pour la version francophone
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Qui sommes-nous ? Contact
Digitale nieuwsbrief van de Opvolgingscel van de bedrijfsvervoerplannen
Leefmilieu Brussel – BIM en Mobiel Brussel – BUV
Januari 2013
INHOUD: Special enews : pollutiepieken

Een verplichting in het kader van de bedrijfsvervoerplannen

Tijdens de winter kunnen er zich in Brussel bij bepaalde weersomstandigheden verontreinigings- pieken door fijn stof (SMOG) voordoen als gevolg van onder andere het wegverkeer. Om die pollutiepieken af te zwakken, moeten er maatregelen worden getroffen om de gezondheid van bewoners en werknemers te vrijwaren en de Europese verplichtingen inzake luchtkwaliteit na te leven. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen dat, bij vervuilingspieken, noodmaatregelen invoert om de uitstoot van het verkeer te beperken.

Als uw bedrijf meer dan 100 werknemers op eenzelfde site in het Brussels Gewest tewerkstelt, dan bent u nu zelfs wettelijk verplicht om u voor te bereiden. In het kader van de verplichting inzake bedrijfsvervoerplannen, moet u immers een intern noodplan opstellen bij vervuilingspieken. Dat plan bevat maatregelen om uw werknemers aan te moedigen zich tijdens een piek niet met de wagen te verplaatsen. U bent verplicht om uw plan sinds 31 oktober 2012 op te stellen.

Tegelijkertijd moet u een communicatieplan uitwerken: aan het begin van de winter brengt u uw werknemers op de hoogte van de maatregelen die u tijdens een pollutiepiek zal nemen. Wanneer er effectief een SMOG piek wordt aangekondigd, communiceert u dat aan uw werknemers en herinnert u hen aan uw actieplan. Uw werknemers moeten eveneens weten wie verantwoordelijk is voor uw intern noodplan.

Telt uw bedrijf minder dan 100 man? Ook dan blijft het nuttig om u voor te bereiden en raden wij u aan om een dergelijk intern actieplan op te stellen.


Welke maatregelen om de verplaatsing te beperken en een modaal shift aan te moedigen ?

Om de woon-werkverplaatsing te vermijden:

Om een modaal shift aan te moedigen :

Voor de dienstverplaatsingen :


De maatregelen tijdens pollutiepieken : 3 drempels

De maatregelen die genomen worden zijn afhankelijk van de sterkte van de luchtvervuiling. Drie drempelwaarden werden vastgelegd.

INTERVENTIE DREMPEL 1 (komt gemiddeld 2 à 3 keer per jaar voor) :
 • Snelheidsbeperking tot 90 km/h op de Ring
 • Snelheidsbeperking tot 50 km/h op de andere wegen
 • Verhoging van de snelheidscontroles door de politie
INTERVENTIE DREMPEL 2 (komt gemiddeld 1 keer om de 2 à 3 jaar voor):
 • Invoeren van de maatregelen van interventiedrempel 1
 • Rijverbod voor vrachtwagens (>3500kg) tussen 7u en 10u en tussen 17u et 20u.
 • Nummerplaat rijden: het autoverkeer wordt beperkt naargelang het laatste cijfer van de nummerplaat (even/oneven). Taxi’s, voertuigen met hoge milieuprestaties en prioritaire voertuigen zijn niet betrokken.
 • Gratis reizen met de MIVB en versterking van het aanbod (de piekuurfrequentie wordt verlengd)
 • Verplichte temperatuursbeperking tot 20°C in alle gebouwen (publiek en privé) van de tertiaire sector
INTERVENTIE DREMPEL 3 (zelden) :
 • Rijverbod voor alle voertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen en moto’s)
 • Gratis reizen met de MIVB en versterking van het aanbod (de piekuurfrequentie wordt verlengd)
 • Verplichte temperatuursbeperking tot 20°C in alle gebouwen (publiek en privé) van de tertiaire sector

Wenst u de precieze voorziene maatregelen te kennen of wenst u zich voor te bereiden op een pollutiepiek: : klik hier

Om u in te schrijven op het waarschuwingssysteem via mail/sms: :klik hier