Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
Februari 2015
►  Inhoud


►  Herinnering - De verplichting van de bedrijfsvervoerplannen (BVP)

Een 400-tal bedrijven dienden reeds hun BVP in. Een groot deel onder jullie moet hun plan echter nog indienen.

We herinneren u er aan dat het indienen van een bedrijfsvervoerplan een verplichting is in het Brussels Gewest. Breng uw dossier zo snel mogelijk in orde en vul het elektronisch formulier BVP in op het platform IRISBOX. Alle nodige informatie voor het correct invullen van uw BVP kan u terug vinden op onze website.

Hebt u nog vragen, stuur dan een email naar pdebvp@environnement.irisnet.be

►  Schrijf jouw organisatie in voor de Bike Experience Challenge 2015!

Wil je de fiets een plaats geven in uw organisatie? Wil je werknemers een duwtje in de rug geven om naar het werk te fietsen?

Schrijf je dan gratis in voor de zesde editie van Bike Experience Challenge van 27 april tot 8 mei 2015!

Bike Experience is een initiatief van de Brusselse fietsverenigingen, gecoördineerd door Pro Velo in samenwerking met Brussel Mobiliteit. We zoeken:

  • automobilisten (Bikers) die twee weken naar het werk willen proberen te fietsen;
  • dagelijkse fietsers (Coaches) om beginnende fietsers de eerste drie dagen van de 'Experience' te begeleiden.

Vorig jaar hebben 41 organisaties de Bike Experience Challenge aangegaan. Dit jaar kan ook jouw organisatie één van hen worden!

Ingeschreven organisaties ondertekenen een contract met de wedstrijdregels en het engagement van beide partijen.

Wij helpen jullie om:

  • Coaches te motiveren zich in te schrijven tussen 21 februari en 21 april;
  • Bikers te motiveren zich in te schrijven tussen 21 maart en 21 april;
  • Bikers en Coaches warm te maken voor een gezellige ontmoetingsdag op zaterdag 25 april ter voorbereiding van hun Bike Experience.

Interesse? Mail challenge@bikeexperience.be of bel Daphné Lauwers op 02 318 84 03

.

►  Mobility salon: een waar succes

De tweede editie van het Mobility Salon, georganiseerd door Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel, kon op een honderdtal deelnemers rekenen. Het doel: best practices zo goed mogelijk verspreiden door de bedrijven zelf het woord te geven, uitwisseling tussen de mobiliteitscoördinatoren mogelijk maken, en het aanbod aan mobiliteitsdiensten in Brussel tonen aan de hand van informatiestands.

Het opzet was geslaagd; de 60 deelnemers die de evaluatie invulden, gaven het evenement een gemiddelde score van 4,2 op 5. Dit succes is vooral te danken aan de sprekers. Jullie waren een ware inspiratiebron, waarvoor dank!

Driekwart is ook vragende partij voor een nieuwe editie van het Mobility Salon in 2016, rond dezelfde periode. De verschillende commentaren geven ons nu reeds nieuwe ideeën om het evenement nog te verbeteren. Tegen het einde van het jaar hoort u meer van ons, want dan gaan we op zoek naar nieuwe getuigenissen.

Tot volgend jaar!

►  Vorming vlootbeheer en EV RoadShow

Wilt u de milieu-impact van het wagenpark van uw bedrijf of overheidsinstelling reduceren en tegelijk ook kosten besparen door een beter vlootbeheer?

Bent u nieuwsgierig naar elektrische fietsen en elektrische wagens en zou u deze graag eens uitproberen vooraleer ze op te nemen in uw wagenpark?

Op dinsdag 9 juni organiseert Leefmilieu Brussel een EV RoadShow, waarbij alle publieke overheden en privé-bedrijven kunnen kennismaken met de elektrische technologie (fietsen en voertuigen). Er zullen verschillende modellen van elektrische fietsen en elektrische voertuigen kunnen uitgetest worden, alsook hun laadinfrastructuur. Deze roadshow zal voorafgegaan worden door een presentatie waarbij elektrische voertuigen en hun financiële aspecten zullen toegelicht worden.

Specifiek voor de Brusselse publieke overheden, zal ook het Besluit 'Voorbeeldgedrag' van 15 mei 2014 verduidelijkt worden, voorafgaand aan de roadshow. De focus zal hierbij liggen op het opstellen van een actieplan omtrent de verbetering van de milieuprestaties van het wagenpark (minder afgelegde kilometers, verbeterde Ecoscore, vlootreductie, .) zoals dat tegen 31 december 2015 moet gecommuniceerd worden. Ook de opname van elektrische voertuigen in de vloot zal deel uitmaken van deze vorming.

Waar: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Wanneer: Dinsdag 9 juni

Ochtend:Enkel voor de overheidsinstellingen die onder de verplichting vallen van het « voorbeeldgedrag » van 15/05/2014

Namiddag : voor iedereen (zowel privé als overheidsinstellingen)

Voor wie: Vlootbeheerders en mobiliteitsverantwoordelijken van bedrijven, overheidsadministraties en publieke instellingen.

Taal: De opleiding gebeurt afwisseld in het Frans en in het Nederlands.

Programma: Binnenkort beschikbaar

Inschrijving: De inschrijving is gratis, maar verplicht. Stuur een e-mail vóór 26 mei 2015 naar pdebvp@environnement.irisnet.be