Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
JANUARI 2018
►  Inhoud


►  Tijd om je BVP in te dienen!

U hebt slechts nog enkele dagen de tijd om uw vervoersplan in te dienen, verplicht voor alles sites met meer dan 100 werknemers. Het gebruik van het elektronisch formulier, dat u terugvindt op irisbox, is verplicht en moet uiterlijk op 31/01/2018 worden ingediend.

Opgelet, wees alert dat u het formulier BVP dat u op irisbox vindt niet verward met het formulier van de federale diagnostiek (het webadres eindigt dan met ‘belgium.be’ of ‘fgov.be’). We herinneren jullie eraan dat wanneer u het Gewestelijk formulier BVP invult deze gegevens automatisch naar de federale overheid worden doorgestuurd voor de desbetreffende site.

Op het platform ‘irisbox’ kunnen er soms vertragingen of technische storingen plaatsvinden. Mocht u problemen ondervinden aarzel niet om ons te contacteren.

Het mobiliteitsteam beantwoordt graag al uw vragen en helpt je met plezier verder doorheen de procedure.

►  Kom naar het 5e Mobility Salon

Nog niet ingeschreven? Haast je naar onderstaande link!

Op dinsdag 30 januari vindt het 5e Mobility Salon voor de Brusselse Bedrijven plaats van 9 tot 14u in het Square Brussels Meeting Center (vlakbij het centraal station)!

Kom ervaringen uitwisselen met andere Mobility Managers en leer wat bij tijdens de thematische infosessies.

Het volledige programma is hier beschikbaar.

Aarzel niet en schrijf je snel in via deze link.

►  Getuigenis: “The Bike Project”

Infrabel mocht voor de editie 2017 de fietsvloot testen in het kader van “The Bike Project”! Zij maakte een leuk filmpje ter illustratie, bekijk het hier.

Luc Lallemand, directeur van Infrabel en dagelijkse fietser, nam deel aan de trainingsdag om de medewerkers die betrokken zijn bij het project een hart onder de riem te steken.

« The Bike Project » is een actie van Leefmilieu Brussel om het gebruik van de fiets te promoten bij organisaties die een bedrijfsvervoerplan moeten opstellen. 10 organisaties werden ook vorig jaar geselecteerd om gratis en op maat begeleiding te krijgen: Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid, Gemeente Jette, Gemeente Koekelberg, Gemeente Sint-Joost-ten-Node, OCMW Elsene, Infrabel, Partenamut, Service public francophone bruxellois, Stad Brussel en Total Petrochemicals & Refining SA/NV.

Hoe werkt het ?

Elke geselecteerde organisatie krijgt 8 maanden lang persoonlijke begeleiding van experts in actieve mobiliteit. Leefmilieu Brussel financiert die begeleiding. Het is de bedoeling om in de betrokken ondernemingen een echte fietsdynamiek op gang te brengen. « The Bike Project » voorziet:

  • de terbeschikkingstelling van elektrische fietsen, vouwfietsen, klassieke fietsen en bakfietsen;
  • de opleiding ‘fietsen in de stad’;
  • fietstroutes op maat.

De werknemers die dat wensen kunnen twee weken lang een fiets testen. Het project streeft ook naar de uitbouw van wettelijk conforme, veilige en praktische fietsinfrastructuur.

Meer informatie op de website “The Bike Project”.

►  De LEZ van het Brussels Gewest

Sinds 1 januari 2018 is de lage emissie zone (LEZ – Low Emission Zone) van het Brussels Gewest in voege. Dit wil zeggen dat, binnen deze zone, de oudste dieselvoertuigen zonder Euronorm of met Euronorm 1 vanaf dan verboden zijn. Een overgangsperiode is voorzien, pas vanaf oktober 2018 zal het niet-naleven van de toegangscriteria aanleiding geven tot een administratieve boete.

De toegangscriteria zullen per jaar worden scherper gesteld en werd momenteel tot 2025 vast gelegd. Volgend jaar, op 1/1/2019 zullen dieselvoertuigen met Euronorm 2 en de benzinewagens zonder Euronorm of met Euronorm 1 worden geband uit de LEZ.

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest valt onder de LEZ (m.a.w. alle 19 gemeenten). De Ring (R0) valt niet onder de LEZ, net als enkele toegangswegen tot de transitparkings Stalle, Ceria en Kraainem. Elke toegang tot de LEZ wordt herkenbaar gemaakt door middel van 277 geplaatste signalisatieborden. Deze borden geven aan dat u de lage emissiezone betreedt of verlaat.

De nummerplaat van het voertuig wordt gecontroleerd aan de hand van camera's. Met de gegevens van het DIV (de karakteristieken van de wagen zoals categorie, brandstof en Euronorm) zal automatisch kunnen gecontroleerd worden of het voertuig al dan niet conform is. Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland moeten verplicht worden geregistreerd (zelfs indien het voertuig conform is). Een netwerk van ongeveer 200 camera’s zal geleidelijk worden ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest. Het niet-naleven van de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone zal leiden tot een boete van 350 € .

Een tool ‘test mijn voertuig’ is beschikbaar op onze website. Hiermee weet u, op basis van de informatie op uw grijze kaart, of uw voertuig conform is.

Om u te helpen bij het achterhalen van de Euronorm van uw voertuig, kan u de « Chassistool » gebruiken.

Wenst u uw werknemers te informeren over de LEZ , dan kan u gebruiken maken van volgend communicatiemateriaal.(nederlandstalig of franstalig)

Indien u folders of affiches wenst te bestellen, stuur dan uw bestelling naar info@lez.brussels of bel 02/775.75.75.

Alle informatie is terug te vinden op onze site www.lez.brussels.

De invoering van de LEZ is een project met medewerking van meerdere administraties en actoren, in het bijzonder: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie en Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.

►  Het urgentieplan ‘pollutiepieken’ van het Brussels Gewest

Zoals elke winter kunnen er zich in Brussel verontreinigingspieken voordoen door fijn stof of stikstofdioxiden (smog) wanneer de weeromstandigheden voor de verspreiding van polluenten ongunstig zijn, en dit vooral tijdens de winterperiode. Deze vervuiling is een gevolg van, onder andere, het wegverkeer. Om die vervuilende emissies af te zwakken, moeten er maatregelen worden getroffen om de gezondheid van bewoners en werknemers te vrijwaren en om de Europese verplichtingen inzake luchtkwaliteit na te leven. Daarom beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij dergelijke pieken over een noodplan.

Om de impact van uw activiteiten op de luchtkwaliteit te beperken, moeten alle bedrijven die onder verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen een actie- en een communicatieplan opstellen. Het doel van dit plan is om maatregelen op te stellen om de verplaatsingen van uw werknemers te beperken tijdens een pollutiepiek (telewerken, verplaatsen van verlofdag voor deeltijds werkenden, carpool, terugbetaling ticket openbaar vervoer,…).

Het communicatieplan moet ervoor zorgen dat uw werknemers tijdig en correct worden ingelicht tijdens de vervuilingspiek. Alle informatie om een goed actieplan op te stellen vindt u hier.

Alle informatie rond het urgentieplan ‘pollutiepieken’ van het Brussels Gewest en de verschillende interventiedrempels vindt u hier.

►  Beste Wensen

Ter gelegenheid van deze eerste e-news van het jaar wensen we jullie alsnog een prettig 2018 toe.

Wij zijn alvast gemotiveerd om het nieuwe mobiliteitsjaar te beginnen met ons mobiliteitssalon. We hopen jullie allen daar te verwelkomen of zeker op een van onze andere evenementen.

Het mobiliteitsteam van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit.