Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
MAART 2019
►  Inhoud►  Nieuwe beveiligde fietsenstallingen aan Beurs en De Brouckère

Uit de tellingen van het fietsobservatorium bleek dat het aantal fietsers in 2018 weer sterk gestegen is: +16%! Dat vraagt ook om meer beveiligde fietsenstallingen. En daar beweegt er wat:

Dat betekent: nieuwe mogelijkheden voor uw werknemers om fiets en openbaar vervoer te combineren! Daarnaast kregen de fietsenstalling en het fietspunt Brussel Noord een nieuwe locatie onder de centrale stationshal. De NMBS opent binnenkort het beveiligde deel van de stalling.

Een volledig overzicht van de beveiligde fietsenstallingen aan de stations in Brussel vind je hier.

►  Elektrisch laden in het Brussels Gewest dankzij BENEFIC

De eerste publieke laadpalen voor elektrische voertuigen werden op 12 februari ingehuldigd in Evere. Een basisnetwerk van 100 palen - gebruik makend van groene energie - zal verder uitgerold worden, waarna ook laadpalen op aanvraag zullen geïnstalleerd worden. Een belangrijke drempel voor het gebruiken en opnemen van elektrische voertuigen in een vloot wordt hiermee door het Brussels Gewest aangepakt. Meer informatie over deze laadinfrastructuur kan u vinden op www.charge.brussels.

Deze publieke laadpunten, alsook andere projecten omtrent infrastructuur voor alternatieve voertuigen (m.b. 3 CNG stations, 2 snelladers en 1 ultrasnellader voor het BHG), kunnen gerealiseerd worden dankzij financiële ondersteuning vanuit het BENEFIC project (onderdeel van het EU programma 'Connecting Europe Facility', gefinancierd door de Europese Commissie). Een nieuw project van snellader voor de elektrische bussen van de MIVB werd recent goedgekeurd voor financiering dankzij BENEFIC. Hiermee wordt ook de transitie naar zero-emissie busvervoer in het Brussels Geweest gestimuleerd.

►  Op 14 februari jl. werden de door Taxistop in het leven geroepen 'Carpool Addict'-labels overhandigd aan de bekroonde ondernemingen

Het in 2017 door de vzw Taxistop gecreëerde label 'Carpool Addict' wil op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria de bedrijven belonen die het meest actief zijn op het gebied van carpooling. Twaalf Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen kregen het label samen met een, twee of drie sterren als beloning voor de acties die ze gevoerd hebben in 2018.

Ter gelegenheid van de uitreiking van de labels hebben de bedrijven die het carpoolplatform Carpool.be gebruiken, deelgenomen aan een voormiddag gevuld met lezingen van internationale mobiliteitsdeskundigen en workshops die erop gericht waren gemeenschappelijk onderschreven verzoeken aan het adres van de beleidsmakers te formuleren.

De voornaamste eisen die daarbij naar voren kwamen, zijn: de inrichting van carpoolrijstroken, de veralgemening van het fiscale voordeel voor carpoolers en de inrichting van P+R-parkings en mobiliteitspunten.

Alle deelnemers zijn vertrokken met frisse 'tips and tricks' en creatieve ideeën om de sensibiliseringscampagnes rond carpooling in 2019 een boost te geven.

►  Einde overgangsperiode voor nieuwe voertuigen met rijverbod sinds 1 april

De lage emissiezone (LEZ), die op 1 januari 2018 in Brussel werd ingevoerd, bant stapsgewijs de meest verontreinigende voertuigen uit het Gewest, zodat de luchtkwaliteit in Brussel kan verbeteren. Sinds januari 2018 mogen dieselvoertuigen vóór en vanaf Euro 1 niet meer rijden op het grondgebied van het Gewest. Dit verbod werd in januari 2019 uitgebreid naar dieselvoertuigen met de Euro 2-norm en benzinevoertuigen vóór en vanaf Euro 1.

Er werd een overgangsperiode van 3 maanden ingevoerd, zodat de automobilisten op wie de nieuwe criteria van toepassing zijn zich konden aanpassen aan de wet. Tot nu toe kregen de voertuigen die in overtreding waren een verwittiging, waarbij de bestuurders herinnerd werden aan de toegangsvoorwaarden van de Brusselse LEZ.

Het niet-naleven van de toegangscriteria van de Lage Emissiezone wordt bestraft met een boete van € 350. Een latentieperiode zorgt er wel voor dat hetzelfde voertuig niet meerdere overtredingen kan begaan gedurende een periode van 3 maanden.

Meer info : www.lez.brussels/nl

►  Tour Ensemble: 28/3-07/07 100 dagen voor het grote vertrek van de Tour de France 2019

28/04 - Fietsbeurs - Kanal - Centre Pompidou

11/05 - Bike Repair Day in Ukkel, Jette en Brussel

28/06 - Grote « Tour Ensemble »

Registreer uw collega's om hen zo te bedanken voor het project dat ze dragen!

U zal het waarschijnlijk op het nieuws zien of in de krant lezen de komende dagen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt dit jaar uitzonderlijk een 23ste ploeg op als onderdeel van het grote start van de Tour de France 2019. De Ronde van Frankrijk zal van bij de start de aandacht vestigen op de professionele wielrenners, de sterren van de Ronde. Maar wat dan met alledaagse fietsers? Het initiatief #tourensemble wil zoveel mogelijk Brusselaars op de trappers krijgen. Of u nu een occasionele fietser bent, een pendelaar, een vrijetijdsfietser of zelfs wat terughoudend ten opzichte van fietsen in de stad, #tourensemble verenigt ons allemaal rond hetzelfde doel: meer of altijd de fiets nemen in onze hoofdstad!

Als Brusselse werkgever bent u onze bondgenoot voor deze campagne. Spreek uw collega's aan en motiveer hen om hun verplaatsingsgedrag te veranderen en op de fiets te kruipen, én om zich in te schrijven op www.tourensemble.brussels .

Als kers op de taart zal #tourensemble per ingeschreven deelnemer € 1 schenken om mama's zelfzeker op de fiets te krijgen.

Tijdens deze campagne zal het Gewest ook 100 yellow jerseys uitdelen aan personen die bijdragen of bijgedragen hebben om de fiets in Brussel te promoten. Aarzel niet om zo'n mensen te nomineren op www.tourensemble.brussels. Een mooie manier om hen te bedanken voor hun werk!

De campagne loopt gedurende de 100 dagen die voorafgaan aan het grote vertrek van de Tour op 7 juli. Indien u flyers of affiches wenst om uw collega's te motiveren om zich in te schrijven, stuur dan een mail naar velofiets@sprb.brussels.

►  HERHALLING: Presentatie over de balans BVP 05/04

Het departement Duurzame Mobiliteit nodigt u uit op 5 april 2019 van 12u tot 14u voor de presentatie over de balans van de verzamelde gegevens in het kader van de bedrijfsvervoerplannen 2017.

Programma:

  • 11u45: koffie - onthaal
  • 12u: presentatioe
  • 12u45: vragen
  • 13u: broodjes
  • Waar: Leefmilieu Brussel - Auditorium - Havenlaan 86C - 1000 Brussel

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link.

►  23/04/2019: Slotconferentie van de stakeholder consultatie in verband met een uitfasering van diesel- en benzinevoertuigen

Leefmilieu Brussel heeft een brede groep van stakeholders geraadpleegd met betrekking tot de doelstellingen die de Brusselse Regering heeft bepaald:

  • Het verbod op dieselvoertuigen tegen ten laatste 2030.
  • Het verbod op benzinevoertuigen in een volgend stadium.
  • De ontwikkeling op korte en middellange termijn van alternatieve technologieën, met name de technologieën die reeds beschikbaar zijn, zoals elektrische voertuigen, hybridevoertuigen en voertuigen op aardgas (CNG/LNG).

Deze raadpleging startte in september en werd georganiseerd in twee fasen: een vragenlijst en een verdieping op basis van thematische ronde tafelgesprekken en focusgroepen.

Leefmilieu Brussel sluit deze consultatie af met een slotconferentie om de resultaten van het proces voor te stellen, maar ook om dieper in te gaan op de uitdagingen voor deze transitie.

Programma en inschrijven.