Cliquez ici pour la version francophone
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Qui sommes-nous ? Contact
Digitale nieuwsbrief van de Opvolgingscel van de bedrijfsvervoerplannen
Leefmilieu Brussel – BIM en Mobiel Brussel – BUV
Mei 2013

Om u een helpende hand te bieden bij het uitvoeren van uw bedrijfsvervoerplan, organiseren wij de volgende vormingen:

INHOUD

4 en 6 juni: Welke informatie- en sensibiliseringsacties overtuigen mijn werknemers om van vervoerswijze te veranderen?

Goed informeren en sensibiliseren zijn de sleutels naar succes om je werknemers te overhalen om hun mobiliteitsgewoonten te veranderen. In het kader van uw bedrijfsvervoerplan bent u dan ook verplicht om enkele informatie-acties op poten te zetten, zoals: het communiceren van de gegevens van de contactpersoon alsook over de inhoud van uw BVP en de bereikbaarheid van uw site. We overlopen alle punten waarover geïnformeerd moet worden en de verschillende manieren waarop dit kan gebeuren.

U bent ook verplicht om minstens één keer per jaar een sensibiliseringsactie voor uw werknemers en/of bezoekers te organiseren. We trekken de nodige tijd uit om u de georganiseerde acties gesteund door het Gewest voor te stellen en om ideeën en ervaringen uit te wisselen met de aanwezige deelnemers.

Sodexo giet de theorie in de praktijk en zal ons hun informatie- en sensibiliseringsacties stap voor stap uit de doeken doen.

Wanneer: dinsdag 4 juni (FR) van 9u tot 12u en donderdag 6 juni (NL) van 9u tot 12u

Waar: Leefmilieu Brussel; Gulledelle 98 (5de verdieping), 1200 Brussel

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht voor 29 mei via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be

Achteraf is een networklunch voorzien.


5 juni: Hét mobiliteitscongres - Mobiliteit in tijden van crisis

Op woensdag 5 juni 2013 organiseren VOKA Halle-Vilvoorde, BECI, UWE in samenwerking met Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Mobimix, Mobiel Brussel en Agence Wallonne des Télécommunications Hét Mobiliteitscongres.

Hét Mobiliteitscongres is het tweetalige interregionale referentiecongres voor iedereen die professioneel met mobiliteit en haar uitdagingen in aanraking komt.

Met dit jaar als thema "Mobiliteit in tijden van crisis" gaan we aan de hand van 3 interactieve workshops aan de slag met de ingrediënten mobiliteit, budget, creativiteit, duurzaamheid, tools, nieuwe manieren van werken, sharing en veiligheid.

Inschrijven: Inschrijven is verplicht via deze website

Naar aanleiding van Hét Mobiliteitscongres worden ook DE BUSINESS MOBILITY AWARDS uitgereikt. Klik hier om uw kandidatuur in te dienen.


18 en 20 juni: Workshop waar zijn de fietsers in mijn bedrijf?

Leefmilieu Brussel organiseert een vorming om alle maatregelen eens op een rijtje te zetten dewelke genomen kunnen worden om meer fietsers in het zadel te krijgen binnen je onderneming.

We pakken als eerste de verschillende noodzakelijke maatregelen aan die ervoor kunnen zorgen het aantal fietsers te laten toenemen in functie van uw mobiliteitsprofiel (toekennen van een fietspremie, organiseren van sensibiliseringscampagnes,.). We overlopen eveneens de vereiste criteria zodat uw fietsenstalling aan de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen voldoet.

Daarna bekijken we de theorie in de praktijk, we springen op onze fiets (Leefmilieu Brussel zorgt voor de huur van de fietsen) en bezoeken de fietsenstalling van verschillende Brusselse bedrijven in de buurt. Op onze tocht bekijken we ook wat Villo! te bieden heeft voor de bedrijven en bezoeken we een fietspunt.

Na deze vorming zou de mobiliteitsproblematiek wat betreft de fietsers geen geheimen meer mogen hebben voor u. Met veel ideeën, goede voorbeelden en de nodige kennis kan u nu zelf aan de slag.

Doelgroep: alle mobiliteitsverantwoordelijken van instellingen die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen.

Wanneer: dinsdag 18 juni (FR) en donderdag 20 juni (NL) van 9u tot 16u

Waar: Leefmilieu Brussel; Gulledelle 98 (5de verdieping), 1200 Brussel

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 1 juni)via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be


26 en 28 juni: Workshop multimodaal toegangsplan

Bedrijven met meer dan 100 werknemers in het Brussels Gewest zijn verplicht om een multimodaal toegangsplan op te stellen, te verspreiden en regelmatig bij te werken.

Uit de analyse van een 600-tal bedrijfsvervoerplannen stelden we vast dat de kwaliteit alsook de duidelijkheid van de plannen enorm variëren.

Leefmilieu Brussel organiseert daarom een workshop 'hoe een multimodaal toegangsplan op stellen'. Deze interactieve workshop geeft je eerst kort een theoretische toelichting van wat er verwacht wordt van zo'n plan. Vervolgens gaan we aan het werk, evalueren we elkaars plan en demonstreren we online dat er niet veel kennis en geld aan te pas dient te komen om een correct en duidelijk toegangsplan ter beschikking te stellen.

Doelgroep: alle mobiliteitsverantwoordelijken van instellingen die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen.

Wanneer: dinsdag 26 juni (FR) en donderdag 28 juni (NL) van 9u tot 12u

Waar: Leefmilieu Brussel; Gulledelle 98, 1200 Brussel (5de verdieping)

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 5 juni) via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be


wat nog...

Nog 3 andere vormingen zijn gepland in het najaar.

Meer informatie volgt snel.