Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
Mei 2015
►  Inhoud


►  Laatste Herinnering! - Vorming vlootbeheer en EV RoadShow

Wilt u de milieu-impact van het wagenpark van uw bedrijf of overheidsinstelling reduceren en tegelijk ook kosten besparen door een beter vlootbeheer?

Bent u nieuwsgierig naar elektrische fietsen en elektrische wagens en zou u deze graag eens uitproberen vooraleer ze op te nemen in uw wagenpark?

Op maandag 8 juni organiseert Leefmilieu Brussel een EV RoadShow, waarbij alle publieke overheden en privé-bedrijven kunnen kennismaken met de elektrische technologie (fietsen en voertuigen). Er zullen verschillende modellen van elektrische fietsen en elektrische voertuigen kunnen uitgetest worden, alsook hun laadinfrastructuur. Deze roadshow zal voorafgegaan worden door een presentatie door VUB-MOBI waarbij elektrische voertuigen en hun financiële aspecten zullen toegelicht worden.

Specifiek voor de Brusselse publieke overheden, zal ook het Besluit 'Voorbeeldgedrag' van 15 mei 2014 verduidelijkt worden, voorafgaand aan de roadshow. De focus zal hierbij liggen op het opstellen van een actieplan omtrent de verbetering van de milieuprestaties van het wagenpark (minder afgelegde kilometers, verbeterde Ecoscore, vlootreductie, .) zoals dat tegen 31 december 2015 moet gecommuniceerd worden. Ook de opname van elektrische voertuigen in de vloot zal deel uitmaken van deze vorming.

Alle praktische info vindt u hier.

►  Heeft jouw toegangsplan een facelift nodig? Check onze aangepaste infofiche!

Is uw toegangsplan voldoende multimodaal om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving inzake bedrijfsvervoerplannen? Zou deze een een facelift kunnen gebruiken en is de informatie wel up to date?

Om u hierbij te helpen, hebben wij onze infofiche, met alle info en praktische tips om een goed toegangsplan op te stellen, aangepast.

Wenst u gebruik te maken van Google Maps? Dan hebben we een gids om u dit stap per stap uit te leggen.

►  Nieuwe beveiligde fietsenstalling aan het Zuidstation

Het fietspunt Zuid aan het Zuidstation beschikt sinds korte tijd over een fietsenstalling met toegangscontrole, bij de uitgang in de Frankrijkstraat.

Komen uw werknemers met de fiets vanaf het station dan is dit een praktische en aantrekkelijke oplossing om hun fiets veilig te stallen.

Om een toegangsbadge te krijgen (prijs : 25 euro voor het eerste jaar, daarna 15 euro), gaat u naar het fietspunt Zuid (Fonsnylaan) en schrijft u zich in. Pas op : het aantal plaatsen is beperkt !

Meer info vindt u op de website van Cyclo

►  Verbeter de verkeersveiligheid van uw werknemers ! RoadSafety@Work

In het kader van het regionaal actieplan voor de verkeersveiligheid, biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met het BIVV u gratis verkeersveiligheidstrainingen aan voor uw medewerkers.

Deze cursussen bestaan uit 2uur durende interactieve workshops en richten zich op verschillende thema's: snelheid, rijden onder invloed, afleiding achter het stuur, stress en agressie, wegcode, ....

Ze kunnen zowel gegeven worden aan werknemers die hun wagen veel gebruiken in het kader van hun werk als aan werknemers die hun wagen enkel gebruiken om zich naar het werk te begeven (woon-werkverkeer). Deze workshops vinden plaats binnen uw bedrijf, in het Frans of in het Nederlands, voor een groep van max. 15 mensen.

U vindt alle informatie met betrekking tot de inhoud van deze cursussen op deze link.

Er zijn maximum 4 workshops per bedrijf. Deze workshops kunnen opgenomen worden tot december 2015. Wilt u uw bedrijf inschrijven of wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan voor 1 juli 2015 een e-mail, met als referentie "offerte workshop Brussel Mobiliteit".