Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
November 2014
►  Inhoud


►  Save the date - Mobility Salon - Dinsdag 20 januari 2015 - Square, Brussels Meeting Center

Op 20 januari vindt van 9 tot 14u het tweede Mobility Salon voor de bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats. Een ideale gelegenheid om duurzame mobiliteitsinitiatieven van andere bedrijven te ontdekken. Tijdens een twaalftal workshops zoeken we een antwoord op een aantal praktische vragen. Daarnaast kunt u heel de voormiddag een doorlopende infomarkt bezoeken. Meer info volgt.

►  Anticipeer op winterse pollutiepieken - SMOG

Elke winter komen er pollutiepieken voor in Brussel en dat kan gevolgen hebben voor onze gezondheid en ons leefmilieu. Die pollutiepieken doen zich voor bij specifieke weersomstandigheden waarbij de vervuiling vooroorzaakt door hoofdzakelijk het drukke autoverkeer en de verwarming blijft hangen in de atmosfeer. In die omstandigheden kan het Gewest maatregelen nemen om de pieken te verminderen. Naargelang de verontreinigingsgraad gaat het om snelheidsbeperkingen tot nummerplaatrijden en beperkingen voor het vrachtverkeer.

Om de impact van die maatregelen op de werking van uw onderneming te beperken, raden wij u dan ook aan om u hierop voor te bereiden. Beschikken over een actie- en communicatieplan bij een pollutiepiek is trouwens verplicht voor alle instellingen die een "bedrijfsvervoerplan" moeten opstellen.

Door maatregelen te nemen om de verplaatsingen van uw werknemers te beperken bij een pollutiepiek (bijvoorbeeld aanmoedigen van telewerk, verplaatsen van de vrije dag voor deeltijdse werknemers, carpoolen, terugbetalen treintickets, enz.), verzekert u de goede werking van uw onderneming. Tegelijkertijd moet u over een communicatieplan beschikken om onmiddellijk te kunnen reageren als een piek wordt aangekondigd. U moet ook een verantwoordelijke aanduiden voor het noodplan van uw onderneming.

Maak gebruik van detools voor het opstellen van uw actie- en communicatieplan die beschikbaar zijn op de website: voorbeeldteksten bestemd voor uw werknemers; logo's en folders; inschrijving op alarmberichten via sms/e-mail om u te waarschuwen dat een piek op komst is.

Meer info: klik hier

►  Winnaar "Actie Naar het Werk Zonder Auto" start proefproject met fietsleveringen.

Nespresso nam in 2013 deel aan de actie als één van de geselecteerde bedrijven. Omwille van het succes van hun acties binnen het bedrijf en het werken met teams binnen het bedrijf die elkaar uitdaagden, wonnen ze een prijs ter waarde van 2 500 euro te besteden aan initiatieven voor duurzame mobiliteit binnen het bedrijf.

Met dit bedrag startte Nespresso een proefproject fietsleveringen eind oktober in 5 Brusselse gemeenten. Gedurende een maand zal Bubble Post klanten die Nespresso-capsules bestellen, per fiets leveren. De eerste per fiets geleverde klanten waren alvast laaiend enthousiast.

Bubble Post is een snel groeiend bedrijf dat 2 jaar geleden in Gent van start ging. Vandaag bieden ze een totaaloplossing in 5 steden door vanuit hun dépots aan de rand van de stad de first en last mile op een duurzame manier te verzorgen.

Misschien zijn fietsleveringen ook een innovatieve oplossingen voor bepaalde leveringen in uw bedrijf? Verschillende fietskoeriers zijn actief in het Brussels Gewest: Bubble Post, Dioxyde de Gambettes, PedalBruxelles, Ecopostale, Hush Rush. Test het eens uit. In vele gevallen zijn ze zelfs sneller dan de reguliere koerierdiensten.

►  Vul uw bedrijfsvervoerplan in op IRISbox en laat uw gegevens doorsturen naar de FOD

Voor de bedrijven die meer dan 200 werknemers op hun site tewerkstellen is de deadline voor het indienen van het bedrijfsvervoerplan voor het Brussels Gewest al verlopen: dat was op 15 oktober 2014. Maar u hebt nog tot 15 januari 2015 om uw formulier te verzenden, indien uw bedrijf :

  • slechts tussen de 100 en de 200 werknemers daadwerkelijk op deze site tewerkstelt
  • een gemeenschappelijk vervoerplan opstelt met een ander bedrijf
  • of meerdere sites heeft met meer dan 100 werknemers in het Brussels Gewest

Het elektronisch formulier "bedrijfvervoerplan" is beschikbaar op IRISbox . Hebt u nog vragen of hulp nodig? Raadpleeg onze website of contacteer ons via e-mail .

Laat uw gegevens doorsturen voor de federale diagnostiek woon-werkverkeer:

Het elektronisch formulier "bedrijfsvervoerplan" laat u ook toe om het formulier van de federale diagnostiek woon-werkverkeer vooraf in te vullen. Indien u daarmee akkoord gaat, sturen wij immers uw gegevens rechtstreeks door naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport (en niet omgekeerd). Via de federale portaalsite kan u dan uw gegevens voor de diagnostiek raadplegen en aanpassen. U moet dan enkel nog de referentie toevoegen van het advies van de ondernemingsraad en het formulier valideren voor 31 januari 2015. Het voorleggen van de diagnostiek op de ondernemingsraad is verplicht voor de federale overheid maar niet voor de Brusselse verplichting inzake bedrijfsvervoerplannen. U zal een bevestiging ontvangen van de FOD van zodra uw gegevens beschikbaar zijn.

Vergeet ook niet dat u heel eenvoudig een online mobiliteitsbevraging kan organiseren van uw werknemers met onze enquêtetool . Dit laat u toe om gemakkelijk de gegevens over hun woon-werk en dienstverplaatsingen te verzamelen.

►  The Bike Project: allemaal met de fiets?

Het initiatief "The Bike Project", gelanceerd in 2014 door Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit, wenst het gebruik van de fiets binnen de Brusselse ondernemingen te promoten.

De 12 Brusselse instellingen (privébedrijven, overheden of verenigingen), geselecteerd op basis van hun dossier, hebben bijna een jaar gratis begeleiding op maat gekregen van experts om een fietsdynamiek binnen de onderneming op te starten.

Met die experts heeft de mobiliteitscoördinator van de onderneming het fietspotentieel geanalyseerd evenals de gepaste maatregelen om het gebruik ervan te bevorderen. Samen hebben ze een actieplan uitgestippeld om de werknemers aan te sporen de fiets te gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen maar ook voor dienstverplaatsingen.

Om bedrijven te ondersteunen zorgde "The Bike Project" ook voor:

  • interne communicatiemiddelen;
  • externe zichtbaarheid van de ondernemingen betrokken bij de actie;
  • een fietsvloot ter beschikking van de werknemers samen met een opleiding om te fietsen in de stad en routes op maat, zodat werknemers die dat wensen de route kunnen testen gedurende meerdere dagen. Het project wilde ook de bezoekers aanmoedigen om met de fiets te komen door conforme, veilige en praktische infrastructuur te ontwikkelen: de aanleg van een comfortabele fietsparking en duidelijke signalisatie.

Concrete fietsvriendelijke maatregelen

De acties die doorgevoerd worden behelzen onder meer de verbetering van de fietsparking, de invoering van een fietsvergoeding, de terbeschikkingstelling van dienstfietsen, de organisatie van een fietsontbijt, gegroepeerde fietsaankopen, de organisatie van een fietswedstrijd, de voorbereiding op een andere mobiliteit in het kader van een verhuizing, en vooral het testen van de verschillende soorten fietsen. Elektrische fietsen en plooifietsen boeken een overweldigend succes!

De tien voorbije jaren is het gebruik van de fiets als vervoermiddel in Brussel verdrievoudigd. Dat is een zeer positieve trend die moet worden voortgezet. Brussel heeft een groot fietspotentieel!

►  Week van Vervoering : uitdaging geslaagd!

De Week van Vervoering is het ideale moment om het belang van onze mobiliteitskeuzes te benadrukken en om na te denken over onze dagelijkse verplaatsingen. Het is de gelegenheid bij uitstek waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mensen uitdaagt om andere verplaatsingsgewoontes uit te testen.

Daarom vond ook voor het 7e jaar op rij de actie "Naar school/Naar het werk zonder auto plaats. De laatste jaren namen telkens een zestigtal bedrijven deel, en dit jaar ontdekten nog eens 50 extra bedrijven de actie voor het eerst. Ook 70 scholen deden dit jaar mee. Dankzij de actie konden we 110 000 werknemers sensibiliseren, en 27 000 families en 2 700 leerkrachten via de scholen.

Brussel Mobiliteit ondersteunt actief deze bedrijven en scholen met communicatie- en sensibiliseringsmateriaal, ontmoetingsmomenten en uitwisselingen van goede voorbeelden.

Daarenboven worden ook elk jaar 10 bedrijven geselecteerd die een beroep kunnen doen op de hulp van de duurzame mobiliteitsactoren aanwezig in de hoofdstad , de partners van deze actie. Gedurende een volledige week kunnen de automobilisten van deze bedrijven gratis vervoerbewijzen van de MIVB, de NMBS, De Lijn, TEC en Villo! testen net als de diensten van Ateliers de la rue Voot, Cyclo, Pro Velo, Fietsersbond en Taxistop.