Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : Fonderie et Manufacture de Métaux n.v. (Bxl02)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Paapsemstraat, 111
Postcode: 1070      Gemeente: Anderlecht
Lengtegraad: 4,31213       Breedtegraad: 50,82227
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Productie van lood, zink en tin
Naam van de inrichting : (Bxl02)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad: 4,31213       Breedtegraad: 50,82227
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Productie van lood, zink en tin

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedes
  • Installaties voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van het vervaardigen van legeringen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.)
  • Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval
  • Installaties voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van het vervaardigen van legeringen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.)
  • Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval
  • Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedes
  • Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 1140 636,3 1010 1000 1190 1190 770 425 46 294
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 1820 1300 1300 956 217 29 199 79 8
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 23457 21365 22888 24080 19843 20941 16386 14819 2970

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu