Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : Illochroma Europe v.v.a. (Bxl03)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Gulden Kasteelstraat, 13
Postcode: 1180      Gemeente: Ukkel
Lengtegraad: 4,33222       Breedtegraad: 50,78756
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Drukkerijen
Naam van de inrichting : (Bxl03)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad: 4,33222       Breedtegraad: 50,78756
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Drukkerijen

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarbij organische oplossingsmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, coaten, ontvetten, vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2007 2008 2009
Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS) 250000 163000 125000
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 111 63,01
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 71,9

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu