Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl04)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : Corden Pharma Brussels (Bxl04)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Ransbeekstraat, 210
Postcode: 1120      Gemeente: Brussel
Lengtegraad: 4,40365       Breedtegraad: 50,90178
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Naam van de inrichting : (Bxl04)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad: 4,40365       Breedtegraad: 50,90178
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de fabricage op industriële schaal van farmaceutische basisproducten met behulp van een chemisch of biologisch procede
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dichloormethaan (DCM) 4000
Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) 66 8,01 36 21 23 3 2,5 2,8
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 916 534,58 912 429 474 84,3 138 146 627 905 0,575
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 6,06 382 746 0,86 597 891 616 1110 24 37,4 21 10
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 1802,3 756 77,3 731,4 1003
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 498,6

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu