Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl05)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : S.A.B.C.A. n.v. (Bxl05)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Haachtsesteenweg, 1470
Postcode: 1130      Gemeente: Brussel
Lengtegraad: 4,41759       Breedtegraad: 50,88191
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Naam van de inrichting : (Bxl05)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad: 4,41759       Breedtegraad: 50,88191
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procede
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) 120
Tetrachloorethyleen of perchloorethyleen (PER) 4090 5530 9140 8450 8130 15700 14600
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2016 2018
Chroom en zijn verbindingen 67 61,8
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 150 174,81 131 171 131 118 186 241 201 629 49,7 150 166
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 12,8 53 82 114 24 124 33,2 33,3 209 150 202
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 4,71

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu