Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl06)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : Bruxelles Energie - Brussel Energie c.v.b.a. (Bxl06)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Léon Monnoyerkaai, 8
Postcode: 1000      Gemeente: Brussel
Lengtegraad: 4,38037       Breedtegraad: 50,8831
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de verbranding van niet-gevaarlijk afval in de zin van Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cadmium en zijn verbindingen 13
Kooldioxide (CO2) 493000000 441000000 481000000 485000000 397000000 345000000 397000000 484000000 473000000 492000000 427000000 485000000 625000000
Kwik en zijn verbindingen 12 26 18 15,6 64 40 17
Nikkel en zijn verbindingen 72
Stikstofoxiden (NOX/NO2) 801000 147000 139000 144000 132000 113000 135000 158000 163000 127000 134000 106000 156000
Zink en zijn verbindingen 255 251 276 276 238 270 205 280
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 868 867 934 789 789 743 893 735 864 988 1060 1130 1030
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 723 1820 6 3,3 3,4 1,18 4,8 2,76 2,46 3,17 9,69 3,12 7670
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 10940 9533 11310 10080 9660 10460 9990 9700 10610 11410 11870 10920 3420
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 109000 103000 99400 87400 81100 86400 80300 73500 84500 90300 88900 86900 81300

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu