Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl08)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : (Bxl08)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad: 4,31185       Breedtegraad: 50,8088
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Vervaardiging van auto's
Naam van de inrichting : Audi Brussels n.v. (Bxl08)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Britse Tweedelegerlaan, 201
Postcode: 1190      Gemeente: Vorst
Lengtegraad: 4,31185       Breedtegraad: 50,8088
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Vervaardiging van auto's

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procede
  • Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarbij organische oplossingsmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, coaten, ontvetten, vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS) 135000 354000 218000 190000 366000 377000 348000 322000 320000 277000 244000 122000 118000
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nikkel en zijn verbindingen 109 160 167 203 209 255 290 340 254 22,8
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 20,4 39,89 42,7 43 104 293 269 30,2 54 2,64
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 533 363,15 383 480 539 593 441 624 270 374 588 480 663
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 262 281 109 151 182 191 186 86,1 110 115 73
Niet-gevaarlijk afval Vernietiging 2120 797 198 8,56 32,6
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 2640 5530 3980 2970 3660 1370 2210 4490 3040 3300 6160 5580

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu