Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl09)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : Waterzuiveringsstation Brussel-Zuid (Bxl09)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Bollinckxstraat, 319
Postcode: 1190      Gemeente: Vorst
Lengtegraad: 4,30875       Breedtegraad: 50,81151
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Afvalwaterafvoer

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de behandeling van stedelijk afvalwater
  • Installaties voor de verbranding van niet-gevaarlijk afval in de zin van Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2016 2017
Distikstofoxide (N2O) 40100 22100
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arseen en zijn verbindingen 45,7 49 54,8
Cadmium en zijn verbindingen 5
Chloriden 2900000 2690000 3100000 3320000 3510000 3050000 3870000 3570000
Chroom en zijn verbindingen 170 162
Koper en zijn verbindingen 419 110 1040 289 310 1330 348
Cyaniden 143
1,58
Fluoriden 4690 5830 4680 5010
Gehalogeneerde organische verbindingen (AOX) 2240
Kwik en zijn verbindingen 7,14
Nikkel en zijn verbindingen 881 536 845 511 548 70 634 297
Lood en zijn verbindingen 152 85 83,3 120 129 352 195
Fenolen 25 51
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 11
Totaal stikstof 463000 619000 568000 460000 495000 469000 389000 443000 569000 539000 522000 193000
Totaal fosfor 48300 55600 48400 39000 54000 28600 20000 23800 21000 15600 21800 23000
Totaal organisch koolstof 355000 533000 487000 469000 874000 441000 262000 314000 247000 220000 263000 177000
Trichloormethaan 32 15 12
Zink en zijn verbindingen 2720 2410 3970 1320 1420 717 624 4110 1560
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 24,19 68,2 68,8 160 76 200 156 268
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 1350 2370 1270 183 151 173 45,5
Niet-gevaarlijk afval Vernietiging 458 368 227
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 2050 3410 11300 16900 17300 20600 20700 21000 28900 30400 29000 25000

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu