Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl11)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : George & Cie n.v. (Bxl11)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Léon Monnoyerkaai, 11
Postcode: 1000      Gemeente: Brussel
Lengtegraad: 4,39632       Breedtegraad: 50,8897
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Sloop van wrakken

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 27,1 29,3 0,6 0,7 0,064 129
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 98,9 200,2 178 244 233 223 371 334 517 332 276 454 439
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 3,42 76,07 4,18 11,3 3,44 10,3
Niet-gevaarlijk afval Vernietiging 16300 13600 13600 5100 1130 1160 581 1000 1000 4250
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 5920 5940 4610 3460 950 1280 13000 49600 54500 18000 15300

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu