Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl12)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : Waterzuiveringsstation Brussel-Noord (Bxl12)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Vilvoordselaan, 450
Postcode: 1130      Gemeente: Brussel
Lengtegraad: 4,41098       Breedtegraad: 50,90335
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Afvalwaterafvoer

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de behandeling van stedelijk afvalwater
  • Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijk afval
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Methaan (CH4) 279000 245000 240000 140000 131000 111000 128000 130000 140000
Chroom en zijn verbindingen 487 423
Distikstofoxide (N2O) 47700 11900 24500 14100 50000 24700 13600 15400 28200
Nikkel en zijn verbindingen 293 253
Stikstofoxiden (NOX/NO2) 123000
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arseen en zijn verbindingen 123 132 116 104 111
Benzo(g,h,i)peryleen 1,23 1,15 1,14
Chloriden 8610000 7880000 9440000 17500000 7820000 7210000 10900000 18100000 16700000 16600000 8700000 20500000
Chroom en zijn verbindingen 8410000 135 170 513
Koper en zijn verbindingen 906 615 681 195 634 79 583 614 114
Cyaniden 472 383 724
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)) 125 6 110 115
Dichloormethaan (DCM) 30,9 13,9
30,4 15,9 8,95 10,6 4,58
Fluorantheen 3,54 1,31 1,46 1,68 1,6
Fluoriden 11200 9870 25100 179000 6610 18500 18600 18700 18300 18700 18800
Gehalogeneerde organische verbindingen (AOX) 3700 3940 8920 3350 3000 6380
Kwik en zijn verbindingen 1,3 4,7 5,26
Nikkel en zijn verbindingen 127 514 595
Nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) 15,8 8,8 12,5 15,7 2,1 11,6 12,1 1,85
Organische tinverbindingen 7370
Lood en zijn verbindingen 378 382 681 573 555 567 79,2
Fenolen 27,8 293
Simazine 2,7 2,87
Tetrachloorethyleen of perchloorethyleen (PER) 22,5 66,5 51,4 81,4
Totaal stikstof 1530000 1100000 1110000 761000 829000 784000 714000 725000 817000 742000 6940000 874000
Totaal fosfor 160000 165000 114000 178000 64300 94400 84900 93900 93700 95100 116000 111000
Totaal organisch koolstof 2850000 2110000 2220000 1140000 1190000 1670000 1460000 1480000 1540000 1580000 1950000 2110000
Trichloorethyleen 11,1
Trichloormethaan 47,2 22,8
Zink en zijn verbindingen 6460 8600 11500 7370 4400 5810 4040 4000 5890 3510
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 0,118 2,16 0,0021 1,43 2,48
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 2,93 5,98 5,33 4,74 3,31 8,45 17 3,2 4,88 5,09 21,9
Niet-gevaarlijk afval Vernietiging 22300 39800 27200 27100 18400 25200 12700 98900 5650 2510 4740 4740
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 15810 22900 19000 23600 19700 15000 21700 21000 23500 20200 23900 21400

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu