Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl13)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : SD Viangros n.v. (Bxl13)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Verwelkomingsstraat, 10
Postcode: 1070      Gemeente: Anderlecht
Lengtegraad: 4,30422       Breedtegraad: 50,81443
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Groothandel in vlees en vleesproducten

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen en dranken op basis van dierlijke grondstoffen (andere dan melk)
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
2009 2010 2011 2012 2013 2016 2018 2019
Totaal organisch koolstof 67000 52900 68100 57300 55800 85900 164000 70600
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 1,1
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 2,6 2,71 9,83
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 2,85
Niet-gevaarlijk afval Vernietiging 1410 1580 1230 1180 992 1100 958 1160 1030 1340 156
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 3040 2830 2800 2140 1750 2300 2080 1850 2340 2790 4420

 

Exporteren naar ExcelLeefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu