Beschrijvende fiche van de inrichting

Naam van de inrichting : (Bxl14)
 
Contactgegevens
Adres (straat): ,
Postcode:       Gemeente:
Lengtegraad:       Breedtegraad:
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
Naam van de inrichting : A. Stevens & C° n.v. (Bxl14)
 
Contactgegevens
Adres (straat): Rederskaai, 3
Postcode: 1000      Gemeente: Brussel
Lengtegraad: 4,35737       Breedtegraad: 50,86891
Economische activiteit(en)
Economische hoofdactiviteit:
roothandel in afval en schroot

Economische activiteit(en) volgens de E-PRTR-codificatie:
  • Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval
Uitstoot
Uitstoot in de lucht (kg/jaar)
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Uitstoot in het water (rechtstreekse uitstoot) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Overbrenging in het water (onrechtstreekse uitstoot via een waterzuiveringsstation) [kg/jaar]
Verontreinigende stof Hoeveelheid
-
Hoeveelheid overgebrachte afval [t/jaar]
Verontreinigende stof Type van verwerking Hoeveelheid
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Vernietiging 0,36 0,14
In het binnenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 176 139 159 146 137 124 132
In het buitenland verwerkt gevaarlijk afval Recyclage 154
Niet-gevaarlijk afval Vernietiging 1,82 0,75 0,73
Niet-gevaarlijk afval Recyclage 71100 65900 76900 70800 61300 65200 64300 56200

 

Exporteren naar Excel



Leefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu