Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
Juli 2014
►  Inhoud


 
 
►  Het formulier "bedrijfsvervoerplan" online op IRISbox

Het elektronisch formulier "bedrijfsvervoerplan" staat nu online op het beveiligde IRISbox-platform. Wij herinneren u eraan dat uw bedrijfsvervoerplan (BVP) dit jaar moet actualiseren en het formulier ten laatste verzenden op:

  • 15 oktober 2014 voor de sites met meer dan 200 werknemers
  • 15 januari 2015 voor de sites met 100 tot 200 werknemers

Om toegang te krijgen tot het formulier, meldt u zich aan met uw e-identiteitskaart en uw pincode (u hebt dus een e-IDkaartlezer nodig). Vervolgens doet u een "nieuwe aanvraag" als "onderneming" en vult u uw ondernemingsnummer in. Het formulier bedrijfsvervoerplan vindt u bij "gewestelijke instellingen" > "BIM -Leefmilieu Brussel" > "mobiliteit". U kan uw gegevens beginnen invullen en bewaren. U vindt uw formulier daarna terug in "MyBox Onderneming".

Noteer dat dit elektronisch formulier u ook toelaat om het formulier van de federale diagnostiek woon-werkverkeer vooraf in te vullen.

U kan de werkversie (word-document) van het formulier bedrijfsvervoerplan gebruiken om het invullen van het elektronisch formulier voor te bereiden.

Meerdere formulieren in te vullen?

Als u meerdere sites hebt waarvoor u het BVP-formulier moet invullen, wacht u best met het aanmaken en invullen van het elektronisch formulier tot begin september: vanaf dan zal u een kopie kunnen aanmaken van uw eerste formulier, waardoor u niet al uw gegevens opnieuw hoeft in te geven.

Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel voor alle informatie over de verplichte bedrijfsvervoerplannen.

U kan zich nog inschrijven voor het praktijkgerichte atelier op 28/08 waarin we u stap voor stap tonen hoe u het formulier op IRISbox invult.

►  Personeel bevragen? Gebruik de online mobiliteitsenquête tool!

Wilt u uw personeel bevragen om de informatie op te vragen over hun woon-werk en dienstverplaatsingen? Met onze online mobiliteitsenquêtetool kan u een aantal essentiële gegevens verzamelen bij uw werknemers voor uw bedrijfsvervoerplan:

  • de vervoerswijzen voor de woon-werkverplaatsingen, gekruist met de postcodes van de woonplaats
  • de verplaatsingen voor beroepsdoeleinden (aantal, vervoersmiddel, bestemming)

U kan ook zelf vragen toevoegen. De resultaten kan u rechtstreeks gebruiken om uw formulier in te vullen.

U kan zich nog inschrijven voor het praktijkgerichte atelier op 28/08 waarin we u stap voor stap tonen hoe u de tool gebruikt.

►  Scholen: bedrijfsvervoerplan en prediagnose schoolmobiliteit, één enkel formulier

Alle scholen (kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen van alle onderwijsnetten) in het Brussels Gewest, moeten om de 3 jaar een prediagnose schoolmobiliteit opmaken. Bent u een school met meer dan 100 werknemers op eenzelfde site? Dan stelt u eveneens een bedrijfsvervoerplan op. Eén enkel formulier laat u toe om beide verplichtingen te beantwoorden.

De werkversie van het dit gemeenschappelijk formulier is nu beschikbaar. De elektronische versie van dit formulier zal pas vanaf september op IRISbox staan. De deadline voor het indienen van dit formulier ligt vast op 31/12/2014.

Meer informatie: zie website of schrijf u in voor de specifieke informatiesessie voor de scholen op 26/08 door een mail te sturen naar svp@gob.irisnet.be.

►  Mobility Management Training

Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook de uitdagingen op vlak van leefmilieu verplichten bedrijven een innovatief beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen. De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan.

Om deze uitdagingen ten volle aan te kunnen gaan, biedt het Gewest een opleiding «Mobility Manager» aan. Dit is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer.

Doelpubliek: de verantwoordelijken voor het opstellen van een bedrijfsvervoerplan: Mobility Manager, Fleet Manager, Facility Manager, CSR-Manager, HR-Manager, Compensation & Benefits Manager, Preventie- en veiligheidsadviseur

Programma:

  • Dag 1: De sleutel tot een succesvol vervoerplan
  • Dag 2: Projectbeheer - Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan
  • Dag 3: De verschillende maatregelen: de « actieve modi », het openbaar vervoer, de New Ways of Working
  • Dag 4: De verschillende maatregelen: de auto. anders
  • Dag 5: Communicatie en sensibilisatie - Intermodaal bezoek
  • Dag 6: In de praktijk : « Aan het werk! »

Wanneer: 6 vrijdagen van 9u tot 17u
NL: 10/10, 24/10, 07/11, 21/11, 05/12/2014 en 16/01/2015
FR: februari - mei 2015

Waar: Brussel Mobiliteit, CCN (Noordstation), Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel

Prijs: 250 EUR voor bedrijven met meer dan 200 werknemers en 125 EUR voor kleinere bedrijven, openbare instellingen, gemeenten en vzw's

Inschrijving: Momenteel enkel voor de Nederlandstalige sessie via het inschrijvingsformulier. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.

Meer info: Traject Mobility Management : mail of 09/242.32.80