Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
Maart 2015
►  Inhoud


►  Stel je bedrijf als kandidaat voor 'the Bike project'

U bent de mobiliteitscoördinator binnen een Brusselse onderneming met een bedrijfsvervoerplan (BVP) en wenst een sterk fietsbeleid uit te werken?

Dan is 'The Bike Project' precies wat u zoekt!

Stel u kandidaat. De geselecteerde organisaties genieten gratis van:

  • 8 maanden individuele begeleiding door een deskundige van Pro Velo;
  • de terbeschikkingstelling van stadsfietsen, vouwfietsen, elektrische en cargofietsen, met al hun toebehoren;
  • het gebruik van communicatiemateriaal;
  • de organisatie van sensibiliseringsacties en acties om beginnende fietsers wegwijs te maken;
  • advies en diverse voordelen.

Kortom, genoeg elementen om u het duwtje in de rug te geven dat u nodig heeft om uw onderneming een groen imago te geven met een sterk fietsbeleid!

In deze projectvoorstelling vindt u meer informatie.

Dien uw gemotiveerde kandidatuur in, door vóór 9 april 2015 deze onlinevragenlijst of dit pdf-formulier in te vullen. Misschien bent u wel bij de geselecteerde organisaties!

►  Nieuwe datum: Vorming vlootbeheer en EV RoadShow

Wilt u de milieu-impact van het wagenpark van uw bedrijf of overheidsinstelling reduceren en tegelijk ook kosten besparen door een beter vlootbeheer?

Bent u nieuwsgierig naar elektrische fietsen en elektrische wagens en zou u deze graag eens uitproberen vooraleer ze op te nemen in uw wagenpark?

Op maandag 8 juni in de namiddag organiseert Leefmilieu Brussel een EV RoadShow, waarbij alle publieke overheden en privé-bedrijven kunnen kennismaken met de elektrische technologie (fietsen en voertuigen). Er zullen verschillende modellen van elektrische fietsen en elektrische voertuigen kunnen uitgetest worden, alsook hun laadinfrastructuur. Deze roadshow zal voorafgegaan worden door een presentatie waarbij elektrische voertuigen en hun financiële aspecten zullen toegelicht worden.

Specifiek voor de Brusselse publieke overheden, zal op dezelfde dag 's morgens ook het Besluit 'Voorbeeldgedrag' van 15 mei 2014 verduidelijkt worden. De focus zal hierbij liggen op het opstellen van een actieplan omtrent de verbetering van de milieuprestaties van het wagenpark (minder afgelegde kilometers, verbeterde Ecoscore, vlootreductie,...) zoals dat tegen 31 december 2015 moet gecommuniceerd worden. Ook de opname van elektrische voertuigen in de vloot zal deel uitmaken van deze vorming.

Waar: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Wanneer: Maandag 8 juni (! Opgelet : nieuwe datum!)

Voormiddag: vorming enkel voor Brusselse overheden onderworpen aan het Besluit "Voorbeeldgedrag" van 15/05/2014

Namiddag: EV roadshow open voor iedereen (bedrijven en publieke overheden)

Voor wie: Vlootbeheerders en mobiliteitsverantwoordelijken van bedrijven, overheidsadministraties en publieke instellingen

Programma: Binnenkort beschikbaar (De presentaties zullen tweetalig zijn)

Inschrijving: Gratis, maar verplicht inschrijven vóór 26 mei door een e-mail te sturen naar pdebvp@environnement.irisnet.be (vermeld voormiddag/namiddag/beide)

►  Van Ecoscore naar Ecologisch Vlootbeheer met de Fleet-tool

Op deze website is een tool beschikbaar die u kan helpen om uw wagenpark te analyseren, rekening houdend met de afgelegde kilometers, de milieuprestaties (Ecoscore), het verbruik en de CO2-emissies van de voertuigen. Deze tool, de Fleet-tool (voordien gekend als 'Ecofleet' tool), laat u eveneens toe om scenario's uit te rekenen, zodat u direct bepaalde ingrepen in het wagenpark (voertuigen verwijderen of vervangen, fietsen opnemen,...) kan evalueren. De Fleet-tool maakt het mogelijk om de personenwagens, fietsen en sinds enkele maanden ook bestel- en vrachtwagens van uw vloot te analyseren.

Om nog beter aan uw noden te voldoen, worden de komende maanden nog functionaliteiten toegevoegd aan deze tool, voornamelijk voor het optimaliseren van de scenarioberekeningen.

Meer info: klik hier

►  Aangepaste Ecoscores voor Euro 6 dieselwagens

Zoals u weet, moeten alle nieuw verkochte personenwagens voldoen aan de Euronorm die op dat moment van kracht is en die de maximale uitstoot vastlegt van onder meer stikstofoxiden (NOx) en fijn stof.

NOx-emissies voor personenwagens volgens de limieten van de Euronorm vs. reëel verkeer (CADC) (Hausberger, 2010; Franco et al., 2014) [* Euro 6 op basis van PEMS-metingen]

Zo moeten sinds september 2014 alle nieuwe modellen voldoen aan de Euro 6 uitstootnorm. Uit verschillenden onderzoeken is echter al gebleken dat dieselwagens in praktijk veel meer NOx uitstoten dan volgens de norm zou mogen.

Voor Euro 0 t.e.m. Euro 5-dieselwagens werd daarom in 2012 al een correctie doorgevoerd van de NOx-emissies bij de berekening van de Ecoscore. Voor deze modellen wordt de Ecoscore berekend met de normuitstoot van een Euro 2 diesel (0.63 g NOx/km) in plaats van met de lagere homologatiewaarde.

Uit recente testen blijkt dat de Euro 6-diesels weliswaar gemiddeld iets beter presteren op vlak van reële NOx-uitstoot dan hun voorgangers (Euro 0-5), toch is dit gemiddeld nog veel slechter dan hetgeen de Euro 6 norm voorschrijft.

Daarom werd begin deze maand nu ook voor Euro 6 diesels een gelijkaardige correctie toegepast bij de berekening van de Ecoscore: er wordt een vaste uitstoot van 0,50 g NOx/km aangenomen. Hierdoor bekomen de Euro 6 dieselwagens nu lagere Ecoscores dan voordien. De berekening van Euro 6 benzinewagens bleef ongewijzigd.

Houd hiermee rekening in uw car policy!

Meer info: klik hier

►  WORKSHOP: multimodaal toegangsplan

Leefmilieu Brussel organiseert een workshop 'hoe een multimodaal toegangsplan op stellen'.

Deze interactieve workshop geeft je eerst kort een theoretische toelichting van wat er verwacht wordt van zo'n plan. Vervolgens gaan we aan het werk, evalueren we elkaars plan en demonstreren we online dat er niet veel kennis en geld aan te pas dient te komen om een correct en duidelijk toegangsplan ter beschikking te stellen.

Doelgroep: alle mobiliteitsverantwoordelijken van instellingen die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen.

Wanneer: dinsdag 5 mei (Nederlands) en donderdag 7 mei (Frans) van 9u tot 12u

Waar: Leefmilieu Brussel; Havenlaan 86C, 1000 Brussel (toegangsplan)

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht voor 1 mei. Stuur mail naar pdebvp@environnement.irisnet.be