E-news 20 : certificateurs résidentiels / De certificering voor wooneenheden - mei 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

FR / NL

Uitstel van de laatste sessies van het gecentraliseerd examen

Ondanks de genomen vertrouwelijkheidsmaatregelen, heeft Leefmilieu Brussel vernomen dat een e-mail naar de kandidaten gestuurd werd, met de inhoud van de voorgaande examens en deels foute suggesties voor antwoorden. Deze lek brengt uiteraard de gelijke behandeling van de kandidaten en de sereniteit van de komende sessies in het gedrang

Naar aanleiding van de verspreiding van de vragen aan de certificateurs heeft Leefmilieu Brussel beslist om :

  • het examen van 19 mei alsook de 4 andere geplande sessies te annuleren
  • latere datums voor deze 5 sessies voor te stellen
  • de geldigheid van de tot nu door de certificateurs geslaagde examens te bevestigen
  • wettelijke mogelijkheden te overwegen voor de gerechtelijke vervolging van de persoon(of personen) aan de oorsprong van de mail gestuurd naar de kandidaten
  • de wettelijke termijn van 15 juni uit te stellen: het zal inderdaad nodig zijn om de proeven van dit examen, dat nog door honderden kandidaten afgelegd moet worden, te herzien

Dit examen is van groot belang voor de kwaliteit van de prestaties van de EPB-certificateurs die actief zijn op de Brusselse markt en Leefmilieu Brussel wenst deze evaluatie in alle sereniteit en binnen de noodzakelijke rechtszekerheid verder te zetten. 

Raadpleeg het persbericht van Leefmilieu Brussel over dit onderwerp hier.

Informatie over de hervatting van het examen zal u zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

Leefmilieu Brussel betreurt oprecht het ongemak ondervonden door de certificateurs omwille van dit uitstel.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zegge

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be