E-news 22 : certificateurs résidentiels / De certificering voor wooneenheden - juni2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

FR / NL

Een uitwisselingssessie georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Zoals aangekondigd tijdens onze vorige e-news, nodigen we u uit voor de uitwisselingssessie georganiseerd op donderdag 28 juni 2018 van 13u30 tot 16u in het BEL-auditorium van Leefmilieu Brussel op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel.

Naar aanleiding van de schorsing van de laatste sessies van het centraal examen, het uitstel van de uiterste datum om voor dit examen te slagen en de verschillende ontvangen klachten, hebben we besloten om deze ontmoetingssessie met de sector te organiseren. Tijdens dit evenement krijgt u de kans om uw commentaren, aanbevelingen, meningen en vragen te formuleren aan Leefmilieu Brussel in het kader van de lopende hervorming met het oog op de verbetering van de algemene kwaliteit van de wooneenheden certificatie in Brussel.

Wij willen benadrukken dat het doel van deze sessie is om verbeteringen in het opleidings- en examensysteem constructief met u te bespreken. Om het verder verloop te organiseren, zullen we zo goed mogelijk rekening houden met de vragen die gesteld werden en de informatie die deze uitwisseling heeft opgeleverd. Tijdens deze sessie zullen we ook enkele statistieken voorleggen over de bijscholing, het centraal examen, het aantal certificateurs en de resultaten van de kwaliteitscontrole.

Alle EPB-certificateurs voor wooneenheden zijn welkom. Dit is een gelegenheid om uw stem te laten horen.  

Aan het einde van de sessie wordt een drankje aangeboden.

In het belang van een goede organisatie verzoeken wij u zich via dit formulier zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de sessie. Inschrijven kan tot en met woensdag 27 juni. 

Nieuwe vragen/antwoorden in de FAQ

Na de recente gebeurtenissen betreffende de bijscholing en het centraal examen, vragen velen van u naar de nieuwe stand van zaken. We hebben geprobeerd de meeste van uw vragen in onze FAQ te beantwoorden.

Als u dus een vraag hebt over deze twee onderwerpen, nodigen wij u uit om de nieuwe vragen / antwoorden in de FAQ te raadplegen voordat u contact met ons opneemt. U vindt deze vragen via onderstaande link door te klikken op de categorie: certificateur > opleiding > bijscholing en centraal examen :  

http://app.bruxellesenvironnement.be:8080/PEB-Cert-FAQ/main?lang=nl

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be