E-news 23: certificateurs résidentiels / De certificering voor wooneenheden -juli 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

FR / NL

Volgend op de uitwisselingssessie : uitnodiging voor de werkgroepen

Wij willen alle certificateurs die aanwezig waren op de uitwisselingssessie van 28 juni, alsook zij die zich op een ander manier gemeld hebben bij Leefmilieu Brussel bedanken voor de feedback en de constructieve voorstellen.

Zoals aangegeven tijdens de uitwisselingssessie van 28 juni 2018, willen we co-constructieprocessen ontwikkelen om gezamenlijk de verschillende tools met betrekking tot EPB-certificering voor individuele woningen te verbeteren. Ons gemeenschappelijk doel is het verbeteren van de kwaliteit van het EPB-certificaat, aangezien dit een sleutelinstrument is in het regionale energiebeleid.

De invoering van dit proces zou ons moeten toelaten om de examensessies te hervatten in de loop van het eerste semester van 2019. Het exacte tijdschema moet nog worden vastgelegd, rekening houdend met de gekregen reacties i.v.m. dit onderwerp tijdens de uitwisselingssessie.
We nodigen u uit om deel te nemen aan de 3 werkgroepen (WG's) die we hebben gedefinieerd op basis van uw opmerkingen en aanbevelingen:

- WG Protocol : 5 certificateurs, 2 dagen tussen 1 en 30 september.

- WG Gereedschappen Certibru-Res en EPB Desk : 5 certificateurs die ook een certificateur in een ander gewestof EPB-adviseur zijn (zodat ze hun ervaring met de verschillende software kunnen inbrengen), 1 dag in september.

- WG Kwaliteitscontrole : 5 certificateurs die al door KCO zijn gecontroleerd, 1 dag in september. De huidige organisatie die zich bezighoudt met deze kwaliteitscontroles zal ook aanwezig zijn.

Het doel van deze werkgroepen is daarom om de documenten, hulpmiddelen en processen die voor u beschikbaar zijn te verbeteren. We willen er echter op wijzen dat de voorbereiding van de werkgroepvergadering vereist zal zijn en dat er wordt gevraagd om de effectiviteit van deze werkgroepen te maximaliseren.

Als u wilt deelnemen aan een van deze werkgroepen, registreer u dan via deze link.

Opgepast, na uw e-mailadres te hebben ingevuld, vergeet niet om het formulier in te vullen via de link dat u wordt opgestuurd via mail.

Enkele modaliteiten met betrekking tot deze werkgroepen :

Inschrijvingen eindigen op 15 augustus. Als er meer dan 5 certificateurs per werkgroep ingeschreven zijn, zal Leefmilieu Brussel door middel van een loting 5 deelnemers  selecteren. Zij die niet geselecteerd zijn mogen steeds schriftelijk reageren. Rond 25 augustus zullen de geselecteerde deelnemers aan iedereen per e-mail aangekondigd worden.

U kunt u voor verschillende werkgroepen kandidaat stellen. Om echter een grotere diversiteit en dus een betere weergave van uw opmerkingen en aanbevelingen te garanderen, selecteren we in totaal 15 verschillende certificateurs.

Deelnemers zullen worden vergoed voor hun samenwerking. Praktische informatie over de vergoeding volgt.

Presentatie van de uitwisselingssessie

Zoals aangekondigd, communiceren we de PowerPoint-dia's die tijdens de uitwisselingssessie vertoond werden. Ter herinnering, was het doel van deze sessie om verbeteringen in het opleidings- en examensysteem constructief met u te bespreken. We hebben ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om enkele statistieken voor te leggen over de bijscholing, het centraal examen, het aantal certificateurs en de resultaten van de kwaliteitscontrole. Ongeveer 70 certificateurs en enkele opleiders waren aanwezig tijdens deze sessie.

Raadpleeg de dia’s van de presentatie via deze link.

KCO-rapport

Sommige certificateurs hebben ons het kwaliteitscontrolerapport aangevraagd. Tegen het einde van september wordt de huidige kwaliteitscontrolemissie voltooid. Zodra het rapport geschreven is, sturen we het naar u in een volgende E-news.
In afwachting van het nieuwe rapport kunt u ons het vorige rapport van 2 jaar geleden per e-mail vragen aan certibru-res@leefmilieu.brussels.

We herinneren u er echter aan dat een deel van de informatie in dit rapport is opgenomen in de presentatie van de uitwisselingssessie. Bovendien heeft dit rapport betrekking op de naleving van een oudere versie van de software en het protocol.

Met vriendelijke groeten,

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be