E-news 24: De certificering voor wooneenheden -augustus 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

FR / NL

Selectie van de deelnemers aan de werkgroepen

In de vorige editie van ons e-news nodigden we u uit om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen die werden opgericht om samen de verschillende mechanismen te verbeteren in verband met de EPB-certificering voor individuele woningen.

We danken de 27 certificateurs die blijk hebben gegeven van hun belangstelling en zich hebben ingeschreven om deel te nemen aan de werkgroepen. Zoals afgesproken hebben we de kandidaten via loting geselecteerd. Dit zijn de resultaten: 

- WG Protocol : Bienfait Géry, Léchaudé Frédéric, Leclercq Georges, Thiry Julien, Vandernoot Nicolas

- WG Tools CertiBru-Res en EPB Desk : Flament Aurélie, Leclercq Thomas, Leonard Grégory, Tanghe Vanessa, Tulumoglu Perihan 

- WG Kwaliteitscontrole : Beghin Christophe, D'udekem d'acoz Quentin, Giaquinto Angelo, Smeets Pauline, Smirani Tarak

Er zal persoonlijk contact worden opgenomen met de geselecteerde kandidaten met als doel praktische afspraken te maken.

Zo u niet werd geselecteerd maar toch graag suggesties en/of opbouwende kritiek wenst te delen, dan kunt u dat schriftelijk doen op het adres certibru-res@leefmilieu.brussels.

Er zal begin 2019 een plenaire vergadering worden georganiseerd om de resultaten van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen voor te stellen.

Nieuwe dienst : Het register van de EPB-certificaten van de Brusselse woningen zal zeer binnenkort online zijn

Op 15 september 2018 zal de nieuwe dienst ontwikkeld door Leefmilieu Brussel online zijn : het register van de EPB-certificaten van de Brusselse woningen :
https://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/pages/index.xhtml
.

Het gaat om een databank met alle EPB-certificaten van woningen in Brussel. Dankzij deze databank vinden kandidaat-kopers of -huurders van een onroerend goed vlot de basisinformatie van het goed waarvoor ze belangstelling hebben.

Deze dienst biedt meerdere voordelen : 

- Kandidaat-kopers en -huurders hebben toegang tot de basisinformatie van het EPB-certificaat nog voor ze het goed gaan bezoeken.

- De databank toont enkel de geldige EPB-certificaten en maakt het voor notarissen, vastgoedmakelaars en kandidaat-kopers of -huurders mogelijk om de geldigheid te controleren van de EPB-certificaten die hun worden overgelegd.

- Deze dienst maakt promotie voor het EPB-certificaat in Brussel en biedt een uitstalraam voor uw werk.

Momenteel bevat dit register enkel de zogenaamde "bestaande" woningen. Nieuwe onroerende goederen (stedenbouwkundige vergunning vanaf 2 juli 2008) zullen in de loop van 2019 in de databank worden ingevoerd.

Nieuw in EPB Desk

Er zijn lichte verbeteringen aangebracht aan de tool EPB Desk :

- In sommige procedures wordt er niet langer gewerkt met aangetekende brieven. Voortaan krijgt u de kennisgeving van de beslissing tot intrekking of einde van de geldigheid van een certificaat rechtstreeks en enkel via een uniek bericht in EPB Desk, samen met de bijhorende officiële beslissing en het bijhorend controleverslag. Tegelijk ontvangt u een e-mailbericht dat de komst van dit bericht in EPB Desk aankondigt en waarin u wordt verzocht het bericht te lezen.

- Wanneer onze diensten een klacht over een EPB-certificaat ontvangen, wordt er een procedure van interne controle geopend die steeds begint met een verzoek om uitleg dat aan u wordt gericht door een bericht in EPB Desk. Voortaan krijgt u kennis van de komst van dit verzoek door middel van een e-mailbericht waarin u wordt verzocht om EPB Desk te raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be