E-news 17: certificateurs résidentiels / De certificering voor wooneenheden - jan. 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

FR / NL

Opening van de inschrijvingen voor het gecentraliseerde examen

Voortaan kunt u zich voor het examen inschrijven die op 10 en 24 februari zullen plaatsvinden via het platform https://examen.leefmilieu.brussels. Dat examen richt zich zowel tot de erkende certificateurs die de bijscholing hebben gevolgd als tot de kandidaat-certificateurs die na 1/09/2017 de basisopleiding hebben gevolgd. 

We verzoeken u kennis te nemen van het examen reglement waarin onder meer de voorwaarden om te slagen voor het examen en de gevolgen in het geval van niet-slagen staan. 

De versie van het protocol waarop het examen gebaseerd is, is het protocol in voege op de datum van het examen. Op de dag van vandaag is het de versie 2.2 van oktober 2017.

Als u de bijscholing tussen maart en september 2017 gevolgd hebt, nodigen we u uit, als u dit nog niet gedaan hebt, om kennis te nemen van de wijzigingen die tussen versies 2.1 en 2.2 van het protocol aangebracht werden. Deze wijzigingen, geintroduceerd in E-News 15, waren het onderwerp van de informatiesessie op 24 november.

Examenvragen:

Het examen is geen gewone formaliteit. We nodigen u uit uw lesnota’s en het protocol ernstig te herlezen. Het zal geen openboekexamen zijn voor de theoretische vragen, in tegenstelling tot bij het praktische gedeelte. Het type van theoretische examenvragen zal exclusief meerkeuzevragen zijn. Enkele voorbeelden: 

1°) Welke van deze beweringen is correct? 

1. Het EPB-certificaat wordt geproduceerd door een erkende EPB-certificateur in het Brussels Gewest en moet uiterlijk bij de ondertekening van de authentieke akte aan de koper overhandigd worden.
2. Een papieren versie van het EPB-certificaat moet op verzoek aan de kandidaat-koper of huurder worden verstrekt. Het certificaat moet in kleur worden afgedrukt op 120g wit A4-papier in het Frans en het Nederlands.
3. De verkoper moet in de aankondiging van verkoop van het vastgoed, de energieklasse (letter van A tot G), het jaarlijks primair energieverbruik (uitgedrukt in kWh/m2) en de jaarlijks uitgestoten hoeveelheid broeikasgassen (uitgedrukt in ton CO2/jaar) vermelden.
4. Elk van deze beweringen is correct.
5. Geen enkele van deze beweringen is correct. 

2°) Welke van de volgende beweringen is correct? 

1. Luiken aan de buitenkant van vensters die worden bediend vanaf de binnenzijde, worden in aanmerking genomen als zonwering vanwege hun zonwerende alsook hun isolerende werking
2. De rolgordijnen van dakvensters worden niet in aanmerking genomen rekening houdend met het feit dat ze niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd en derhalve in de praktijk weinig worden gebruikt tijdens de periode van potentiële oververhitting.
3. Rolluiken voor deuren worden enkel in rekening gebracht als de deur niet geisoleerd is.
4. Elk van deze beweringen is correct.
5. Geen enkele van deze beweringen is correct. 

Juiste antwoorden : Vraag nr. 1 : 5., Vraag nr 2 : 1.

  Pour vous désabonner de cette infolettre

Bruxelles Environnement | Avenue du port 86C/3000 - 1000 Bruxelles | 02 / 775 75 75 | www.environnement.brussels