E-news 14: Certificateurs wooneenheden - juni 2017
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Zoals we u in onze e-news van 24 februari al meldden, zal elke erkende certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende maanden moeten deelnemen aan een bijscholing en een examen. Deze bijscholing volgen en slagen voor het examen is verplicht als u uw erkenning wilt behouden.

Waarom een bijscholing ?

De bijscholing heeft als doel de kennis van de certificateurs te actualiseren en te verbeteren. De kwaliteitscontroles van de EPB-certificaten de jongste jaren tonen aan dat:

  • er gemiddeld 19% coderingsfouten waren en dat er in 5,7 % van de gecodeerde gegevens incoherenties zaten;
  • sommige certificateurs basisbegrippen als "gebouwschil" en/of "technische installaties" slecht beheersten.

De bijscholing werd uitgewerkt op basis van deze conclusies en de vele interacties van de helpdesk met de certificateurs.  Ze beschrijft met een praktische benadering de nieuwigheden van het protocol en de nieuwe software en ze brengt de basisbegrippen in herinnering. De beheersing van die elementen door alle certificateurs is van essentieel belang voor de kwaliteit van de EPB-certificaten. Ze zal daarom door een examen worden getest. Het volgen van de opleiding is dus geen gewone formaliteit en vereist al uw aandacht. Het slagen voor het examen zal bepalen of u uw erkenning al dan niet behoudt.

Hoe deelnemen aan het examen ?

Om deel te nemen, moet de certificateur houder zijn van het opleidingsattest van de bijscholing. Het examen zal op gecentraliseerde wijze worden georganiseerd door Leefmilieu Brussel. De eerste examens zouden moeten plaatsvinden vanaf december 2017, andere zullen op regelmatige basis volgen tot in juni 2018. De voorwaarden om aan het examen deel te nemen zullen eind juni in onze volgende news worden meegedeeld.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be