E-news - sept. 2012: Certificatie van kantoren van meer dan 500m
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer
FR / NL

Na meer dan een jaar EPB-certificering voor kantoren van meer dan 500 m is het tijd voor een eerste balans. Dankzij u werden er in Brussel meer dan 2.6 miljoen m kantoren gecertificeerd en dat bewijst dat de wereld van het kantorenvastgoed de reglementering goed opvolgt. Na een eerste jaar ervaring hebben we onze tools verbeterd. Voortaan zijn er nieuwe versies van het protocol en van de software beschikbaar. Met de intrede van de "Gids voor goede praktijken" is de begeleiding van de certificateurs er ook op vooruitgegaan.

Gids voor goede praktijken

De meest voorkomende vergissingen werden samengevat teneinde u dit verklarend document te kunnen voorstellen. U kan het onder de sectie werktuigen voor kantoren terugvinden.

Opleiding nieuwe certificateurs

Voor een zestigtal personen organiseert Leefmilieu Brussel van september tot december een nieuwe opleidingscyclus voor certificateurs voor de tertiaire sector. Vanaf januari 2013 kunnen er ook andere opleidingscentra erkend worden die deze opleidingen verstrekken.

Actualisering van het protocol en van de software

Een volledig jaar onlinegebruik resulteerde in heel wat opmerkingen. Om hiermee rekening te houden en om de toekomstige tertiaire certificateurs op te leiden was het nodig het protocol en de Certibru-Ter-software bij te werken.

Voor de software gaat het niet over een diepgaande actualisering. Dat is anders voor het protocol, we hebben er ons op toegelegd om de begrippen die vragen opriepen op te helderen of aan te vullen. In deze nieuwe versie behandelden we eveneens enkele opmerkingen in verband met de checklists.

Daar de wijzigingen voornamelijk uit ophelderingen bestaan, vonden we het niet aangewezen om een bijscholing te organiseren. Deze voor de certificateurs minder kostelijke keuze leek ons ook de soepelste oplossing.

We vragen de certificateurs dan ook om het volledige protocol opnieuw door te nemen en het na te leven bij het invoeren van nieuwe gegevens. Daar bepaalde paragrafen van plaats veranderd zijn en er lichte wijzigingen -soms eenvoudige zinswendingen- her en der in het protocol voorkomen, was een versie waarin de wijzigingen worden bijgehouden niet realistisch.

De nieuwe versie van het protocol (V1.1) en de software in verband ermee worden officieel van kracht op 21 september 2012 en komen in de plaats van de huidige documenten.

Er staat evenwel een overgangsperiode gepland. De berekeningsbestanden die onder de oude versie werden ingegeven (v 1.02) en die in overeenstemming met het oude protocol voor 21 oktober om middernacht verstuurd worden naar de mailbox certibru-kantoren@leefmilieu.irisnet.be , worden nog aanvaard.

Uw begeleiding

Als u problemen hebt met een punt van het protocol of met het gebruik van de software, dan gaat u het best naar de FAQ .

Wordt uw probleem noch in de FAQ, noch in het protocol behandeld, wend u dan tot de helpdesk op het adres certibru-ter@leefmilieu.irisnet.be. Om u beter van hulp te zijn werkt deze helpdesk enkel per e-mail. Indien noodzakelijk nemen we telefonisch contact met u op. Voor een efficint verloop is het belangrijk dat u in uw e-mail uw volledige erkenningsnummer duidelijk opgeeft.

De laatste toevoegingen in de FAQ

  • Binnen welke termijn moet het BIM het certificaat per e-mail toesturen?
  • Waarom geeft het softwareprogramma geen eindresultaat?
  • Ik heb te maken met een installatie die bestaat uit verschillende verwarmingsketels. Ik beschik niet over het rendement van deze ketels. Hoe weet ik welke ketel preferent is?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be