E-news -ájuni 2013: Certificatieávanákantorenávan meer daná500m▓
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer
FR / NL

Nieuwe versie van het protocol

Er is een nieuwe versie van het protocol beschikbaar om bepaalde punten uit te klaren zoals het toepassingsdomein, de codering van het reŰle verlichtingsvermogen of de procedure voor de berekening van de natuurlijke verlichting. Er werden geen grote wijzigingen aangebracht, maar in de versie werden een vijftiental verduidelijkingen of wijzigingen gelabeld met een "New". Het gebruik ervan zal verplicht zijn vanaf 1 augustus 2013.

Nieuwe versie van de software Certibru-Ter

Er is een nieuwe versie van de software  beschikbaar. CertiBru-Ter v 1.1.1 omvat geen grote wijzigingen, maar zal het Instituut in staat stellen uw aanvragen voor EPB-certificaten nog doeltreffender te verwerken. Het gebruik ervan zal verplicht zijn vanaf 1 augustus 2013.

Nieuwe checklists

Gelieve voortaan de nieuwe versie van de checklists te gebruiken. Opgelet : zoals in de gids voor goede praktijken  wordt gepreciseerd, moet, om de eindlay-out te behouden, uit het bestand «recomm-aanbev.xls» een niet-geformateerde tekst in het juiste vak van het programma speciaal geplakt worden. De informatie over het potentieel aan energiebesparingen (tekst in het blauw) moet niet op het EPB-certificaat worden vermeld.

Goede praktijken

In aanvulling op de gids voor goede praktijken  zouden we u willen vragen bij uw volgende EPB-certificaten de volgende punten in acht te nemen:

  • Na het programma te hebben gedownload zouden we u willen vragen het paswoord te desactiveren. Daarvoor gaat u naar ź bewaren als ╗, vinkt u "aanvragen van het paswoord" uit en slaat u het bestand op.
  • Uw aanvragen voor EPB-certificaten moeten, op straffe van niet-behandeling ervan, ons enkel worden toegestuurd via uw e-mailadres zoals vermeld in de erkenningsaanvraag.
  • Het adres van het pand moet worden vermeld in het onderwerp van de e-mail.
  • Let erop dat u de dakramen niet vergeet in de berekening van de natuurlijke verlichting.

We hopen dat we, via de toepassing van deze regels, kunnen komen tot een nog betere behandeling van uw certificaataanvragen.

De jongste toevoegingen in de FAQ:

Hieronder de laatste toegevoede vragen van de FAQ EPB-certificaat:

  • Hoe omgaan met de voorzieningen van een huurder die zich op het ogenblik van de certificering ter plekke bevinden, maar waarvan de eigenaar beweert dat ze samen met de vroegere huurder zullen vertrekken? Deze voorzieningen komen bovendien niet voor op de as-builtplannen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een groep koelkasten of splitsystemen
  • Moet men in alle gevallen het aantal douches en wc's noteren?
  • De totale door splitsystemen gekoelde oppervlakte bedraagt meer dan 5 % van de oppervlakte van de verdieping van het gebouw, maar de individueel genomen oppervlakte die bediend wordt door 1 split ligt lager dan 5 %. Hoort men de ruimten van dit type samen te tellen en dus in rekening te brengen of ze daarentegen niet bijeen te tellen en er geen acht op te slaan?
  • Een atrium vormt een bufferzone tussen de binnenkant en de binnenwanden. Deze niet-betrokken ruimte wordt bediend door de alleen-luchtinstallaties voor verwarming en koeling. De binnenwanden tussen de bufferruimte en de kantoren zijn ge´soleerd. Maakt dit atrium deel uit van de tertiaire eenheid?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be