De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - april 2016
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Behandeling van de « hybride » projecten onder het BWLKE

Momenteel worden de « hybride » projecten, d.w.z. projecten met verschillende types van werken waaronder een EGE (eenvoudig gerenoveerde eenheid), gevolgd door twee verschillende administraties vanaf de EPB-kennisgeving aan het begin van de werken :

  • de instantie die de stedenbouwkundige vergunning aflevert (BSO of de gemeenten) voor de EGE
  • Leefmilieu Brussel voor de andere types van werken.

Met het oog op de administratieve vereenvoudiging voor de EPB-aangever beveelt Leefmilieu Brussel het volgende aan:

  • de verzending van die « hybride » projecten door de aangever naar één enkele administratie, in dit geval Leefmilieu Brussel voor alle EPB-etappes.
  • als die aanbeveling wordt gevolgd moet één enkele EPB-adviseur worden aangewezen door de aangever voor alle types van werken van het project in kwestie.

Die aanbeveling kan van toepassing zijn voor alle « hybride » projecten waarvan de aanvraag voor een SV werd ingediend na 1 januari 2015. Het is niet verplicht deze suggestie te volgen, maar het wordt sterk aanbevolen met het oog op een globale behandeling van dit type van projecten.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".