De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - februari 2014   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Opfrissingscursus, georganiseerd vanaf juni 2014

Op 1 januari 2015 treedt het BWELKE (Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) in werking. Dat wetboek komt in de plaats van de EPB-ordonnantie. Het heeft dus betrekking op alle projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning zal worden ingediend na 1/1/2015.

Het wetboek vereenvoudigt een aantal procedures en brengt enkele wijzigingen aan in de projectindeling . Die wijzigingen en de nieuwe EPB-vereisten in 2015 (aangebracht door het wijzigingsbesluit van februari 2013) brengen met zich dat een opfrissingscursus moet worden gevolgd. Die cursussen zullen worden georganiseerd vanaf juni 2014. Deze opleiding zal moeten worden gevolgd om uw erkenning te kunnen vernieuwen.

De versie 5.0 van de EPB-software

Om enkele fouten recht te zetten, zal de versie 5.0 pas eind februari uitkomen. Tot het ogenblik dat een versie 5.0.3 uitkomt die die fouten zal verbeteren, vragen we u uw coderingen in de versie 4.0 voort te zetten.

Als u al coderingen heeft uitgevoerd in de versie 5.0.2, ter beschikking gesteld door de andere Gewesten, zal een omzetting naar de versie 5.0.3 nodig zijn. Die omzetting zal automatisch worden aangeboden bij het openen van een .peb-bestand van versie 5.0.2 in versie 5.0.3. Bestanden die werden gecodeerd in versie 4.0 zullen ook automatisch worden omgezet, met uitzondering van de projecten waarvoor de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning na 1/1/2015 wordt ingediend. Gelieve ons te verontschuldigen als deze vertraging voor u enig ongemak veroorzaakt.

De EPB-vereisten in 2015 uitgelegd

Een nieuwe versie van de infofiche "EPB-eisen vanaf 2015" (.pdf) verduidelijkt een aantal onduidelijkheden die de vorige versie niet had kunnen oplossen. De nieuwe versie spitst zich toe op de EPB-vereisten die in acht zullen moeten worden genomen voor een project waarvoor de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning zal worden ingediend na 1/1/2015. Ze introduceert de voornaamste wijzigingen van de toepassingsprocedure als gevolg van de inwerkingtreding van het BWELKE.

De inhoud van het technische dossier

Het technisch EPB-dossier dient vóór het begin van de werf samengesteld te worden door de EPB-adviseur en dient bijgewerkt te worden naarmate het werk vordert. Het geeft een overzicht van de genomen maatregelen met de bijhorende stavingsstukken. Het dient ter beschikking te worden gehouden van de vergunningverlenende overheden, Leefmilieu Brussel - BIM en de kwaliteitscontrole-instelling. Op basis van het technisch EPB-dossier stelt de EPB-adviseur de EPB-aangifte op.

We hebben de inhoud van het technische dossier gepreciseerd:

» "Richtlijnen voor de samenstalling van het technisch EPB-dossier" (.pdf)

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".