De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  jan. 2015    
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Optimalisering van het primaire energieverbruik (PEV):

Om het hoge energieprestatieniveau te bereiken dat met name beoogd wordt door de PEV-eisen moet tijdens het ontwerp van uw project bijzondere aandacht worden besteed aan de posten die het energieverbruik van uw eenheid be´nvloeden.  Er bestaan een aantal meerdere, soms miskende, middelen om de prestatie van uw eenheid te verbeteren. Het volgende document geeft u enkele tips: Infofiche "Optimalisering van het PEV "

Versie 7.0 van de EPB-software

De versie 7.0 van de EPB-software wordt de nieuwe versie in voege. Ze bevat geen reglementaire wijzigingen, maar verbetert de reactiviteit van sommige schermen, past sommige validaties aan of voegt er toe en verbetert een aantal incidenten.

Downloaden van de EPB-software 7.0

Hulp voor architecten bij de invoer in de EPB-software

De didactische handleiding om zich vertrouwd te maken met de invoer in de EPB-software van een eenvoudige renovatie werd bijgewerkt: Didactische handleiding EPB-software v6.5 voor bij eenvoudige renovaties (.pdf).

Raadpleeg de wetgeving over "EPB-werkzaamheden":

Sinds de inwerkingtreding in juli 2008 heeft de EPB-reglementering voor werkzaamheden een aantal reglementaire wijzigingen ondergaan.  Om het lezen van de verschillende besluiten te vergemakkelijken, staan er voortaan geco÷rdineerde versies op de pagina "Wetgeving " van het luik EPB- werkzaamheden op onze website.

De originele versies zijn beschikbaar onderaan deze pagina via de link "Raadpleeg de ongeco÷rdineerde versies ".

Video's:

De dienst "EPB-architect" verwezenlijkte twee video's die bepaalde wijzigingen aan het BWLKE, van verleden jaar, verduidelijken. Die video's werden onlangs verspreid onder de Brusselse architecten en ontwerpers. 

Een eerste video verklaart de wijzigingen van de onderverdeling van het project:

Een tweede video gaat over de wijzigingen aan de procedure:

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".