De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - juli 2017      
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Tengevolge van de aanname van het « Richtlijnenbesluit » van 26 januari 2017, treden vele wijzigingen aan de wetgeving EPB-werkzaamheden in werking vanaf 1 juli 2017. Deze soms belangrijke wijzigingen voor de projecten waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend vanaf deze datum, hebben aanleiding gegeven tot het publiceren van een nieuwe versie van het vademecum. Er is tevens een nieuwe versie van de EPB-software beschikbaar:

Nieuwe versie van het vademecum

De nieuwigheden die u eerder werden meegedeeld aan de hand van de infofiche “2017 Evolutie van de regelgeving EPB-Werkzaamheden”, zijn voortaan geïntegreerd in een nieuwe versie van het vademecum EPB-Werkzaamheden. Wij vestigen uw aandacht op enkele punten die uitgewerkt worden in dit vademecum:

  •  Toepassing van de PEV-eis en EPN-methode op alle nieuwe en met nieuw gelijkgestelde Niet-Residentiële EPB-eenheden  ;
  • Wijziging van de onderverdeling  in EPB-eenheden  ;
  • Wijzigingen van de definitie van de aard van de werkzaamheden NGE en ZGE ;
  • Wijzigingen  van de ventilatie-eisen.

Versie 8.5 van de EPB-software

De versie 8.5.1 van de EPB-software wordt de nieuwe versie in voege. Deze versie is ook beschikbaar in het Waalse en het Vlaamse Gewest. Ze legt de laatste hand  aan de integratie van de reglementaire evoluties die van toepassing zijn vanaf 1 juli 2017, ze corrigeert bepaalde bugs en bevat diverse verbeteringen.

Download de EPB-software 8.5.1 en ontdek op deze webpagina alle aangebrachte wijzigingen in deze versie.

3de bijscholing voor de EPB-adviseurs:

Vergeet niet uw kennis bij te werken door u in te schrijven voor de 3de bijscholing over de nieuwe richtlijnen en de EPN-methode. Zoals de vorige bijscholingen, is ook deze bijscholing verplicht voor een verlengingsaanvraag van de erkenning als EPB-adviseur. Voor de EPB-adviseurs is de erkenning steeds onderworpen aan een aanvraag tot hernieuwing om de 5 jaar.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".