De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  juni 2015    
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

De herziening van de EPB-eisen 2015 is goedgekeurd:

Het besluit over de herziening van de PEV-eisen (primair energieverbruik), de NEK (netto-energiebehoefte voor koeling) en de oververhitting werd goedgekeurd op donderdag 18 juni 2015. De effecten van dit besluit gaan in op 01/01/2015. De herziening betreft het volgende  :

  • Uitstel van de NEK- en oververhittingseis voor de eenheden "Kantoren en diensten" en "Onderwijs" tot 01/01/2017.
  • Wijziging van de drempel voor de PEV-eis voor de eenheden "Wooneenheid", rekening houdend met de moeilijkheden i.v.m. de verbruiken voor verwarming voor de weinig compacte eenheden en de productie van sanitair warm water voor de kleine eenheden. Deze nieuwe drempel omvat twee versoepelende factoren:

De ene gelinkt aan de compactheid (met C beperkt tot 4)

De andere gelinkt aan het volume van de eenheid (met VEPR, de variabele gebruikt om de behoefte aan sanitair warm water te bepalen)

Een nieuwe infofiche beschrijft de EPB-eisen van toepassing voor projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend werd na 01/01/2015.

Conversiefactor voor biomassa:

Dit besluit wijzigt ook de conversiefactor naar primaire energie van biomassa. Hij zal veranderen van 0,32 naar 1 voor de projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend wordt vanaf 01/01/2016.

Nieuwe versie van de EPB-software:

Een nieuwe versie van de EPB-software die de herziene eisen bevat, is nu beschikbaar. Bekijk alle wijzigingen die in de versie 6.5.1 van de EPB-software werden aangebracht in de didactische handleiding van de bijwerkingen EPB-software versie 6.5. Deze versie verbetert ook enkele bugs vastgesteld in de versie 6.5.0 ter beschikking gesteld door het Vlaams en Waals Gewest.

Download versie 6.5.1 .

Het oververhittingscriterium  voor wooneenheden: de bepaling van het inbraakrisico

Aangezien er momenteel geen richtlijnen opgesteld zijn door de administratie voor de bepaling van het inbraakrisico, zal de administratie de keuze van de EPB-adviseur voor het inbraakrisico niet in vraag stellen. Tot nader order schat de EPB-adviseur dus eenzijdig en in alle vrijheid het risico op inbraak in: reŽel, gering of geen risico (p. 35 van bijlage IX ).

De toekomstige richtlijnen van de administratie bettreffende de bepaling van het inbraakrisico zullen geen retroactief effect hebben en zouden pas moeten worden uitgevaardigd bij de inwerkingtreding van de toekomstige berekeningsmethode, d.w.z. vanaf 2017. Alle projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor de verspreiding van deze richtlijnen zullen van die soepelheid kunnen genieten.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".