De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  maart 2015    
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Nieuwe versie van de EPB-software: versie 6.0.3

De versie 6.0.3 van de EPB-software vervangt de versie 5.5. De reeds in de versie 5.5 (of in de versie 6.0.2 verspreid door het Vlaamse Gewest) ingevoerde projecten vereisen een conversie naar de versie 6.0.3. Deze conversie wordt automatisch voorgesteld bij het openen in de versie 6.0.3 van een ouder bestand. Er is geen aanvullende invoer vereist.

Om u vlot wegwijs te maken in de EPB-software 6.0 stellen we u voor de didactische handleiding van de actualiseringen van de versie 6.0 te raadplegen. Ter informatie wordt een exhaustieve lijst  van de in de versie 6.0.3 gecorrigeerde incidenten ter beschikking gesteld.

We vestigen uw aandacht op een kleine storing in de werking van het programma bij het invoeren van een warmtewisselaar uit de EPBD-gegevensbank met als gevolg een fout in de berekening van het Primaire Energieverbruik (PEV). Om dit probleem te vermijden, vragen we u tijdelijk om de kenmerken van uw wisselaars in uw eigen bibliotheek te coderen. Onze excuses voor dit ongemak. Het probleem zal in de volgende versie van het programma worden verbeterd.

Nieuw vademecum EPB-werkzaamheden 2015 : al de informatie gecentraliseerd

Gezien de omvang van de reglementaire wijzigingen, zowel op het vlak van de procedure als op het vlak van de eisen, was de opstelling van een nieuw vademecum  EPB-werkzaamheden, gewijd aan de projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1/1/2015 ingediend wordt, nodig. Dit vademecum  is ontworpen als een hulpmiddel dat de architect en de EPB-adviseur begeleidt in de verschillende fases van hun opdracht. We hebben dit vademecum verrijkt met de vaak gestelde vragen aan de facilitatoren: Vademecum EPB-werkzaamheden 2015 .

Voor uw eerste projecten in 2015 vestigen we uw aandacht op de volgende punten die uiteengezet worden in het vademecum :

- de nieuwe eisen;

- de  veranderingen van de definities van de aard van de werken;

- de harmonisering van de procedures en de herziening van de formulieren;

- de aanduiding van de EPB-adviseur voor het opstellen van het EPB-voorstel voor de projecten van nieuwe en zwaar gerenoveerde eenheden;

- Het toepassingsgebied van de haalbaarheidsstudies.

Het vademecum gewijd aan de projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor 2015 ingediend werd, is natuurlijk steeds beschikbaar : Vademecum EPB-werkzaamheden 2008-2014 .

De haalbaarheidsstudies: De veranderingen in 2015

De  haalbaarheidsstudies maken geen deel meer uit van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2015. Ze worden door u opgesteld en verstuurd, ter informatie, aan de bouwheer. Aanbevelingen voor de haalbaarheidsstudies voor nieuwe eenheden van minder dan 1000m˛ zullen binnenkort gepubliceerd worden. Gelieve nota te nemen dat de aanbevolen rekenbladen voor de EPB-haalbaarheidsstudie niet meer geďntegreerd zijn in de  EPB-software. De rekenbladen zijn nu apart te downloaden onderaan de webpagina gewijd aan de EPB-software 6.0 .

De nieuwe EPB-vereisten : lopende technische herziening

De technische herziening van de vereisten waarvan sprake was in uw vorige nieuwsbrief is nog niet ingepast in de versie 6.0.3 van het programma. De aangebrachte wijzigingen zouden een oplossing moeten aandragen voor de problemen die opduiken bij :

-de individuele wooneenheden van kleine omvang en / of geringe compactheid om de vereiste omtrent het primaire energieverbruik in acht te nemen

-de kantoor- of schooleenheden om de vereiste omtrent de netto-energiebehoeften voor koeling in acht te nemen

Die herziening volgt een wetgevingstraject dat binnen enkele maanden zou moeten worden afgerond. De herziening van die vereisten zou ook worden toegepast op de vergunningsaanvragen, ingediend na 1/1/2015.

Nieuwe Website van Leefmilieu Brussel : Waar zijn de EPB-pagina’s ?

Het design werd volledig herbekeken en aangepast aan het nieuwe gewestelijke grafisch charter. U kunt voortaan ook naar de website surfen via de domeinnaam www.leefmilieu.brussels. Een snelle toegang tot de EPB-reglementering is steeds mogelijk via www.leefmilieu.brussels/EPB. U zal alle informatie betreffende de wetgeving EPB-Werkzaamheden terugvinden in het menu “De EPB > Bouwen en renoveren”.

De nieuwe structuur van de website splitst de doelgroepen « particulieren » en « professionelen » niet meer op dezelfde manier op. Indien u toegang wenst te hebben tot de pagina’s gewijd aan de professionelen zoals bijvoorbeeld de EPB-software, moet u op de knop « PRO » links onderaan uw scherm klikken teneinde een complementair menu “professionelen” te activeren. Deze zal verschijnen in oranje in het originele menu:

De "basis" website :                                                                    De website in "professionele" modus :

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".