De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  okt. 2016     
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

De versie 7.5.2 van de EPB-software:

De versie 7.5.2 van de EPB-software wordt de nieuwe versie in voege. Ze bevat geen reglementaire wijzigingen maar verbetert een aantal incidenten. De versies 7.5.0 en 7.5.1 gepubliceerd door het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, zijn niet van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor uw projecten in het BHG is de versie 7.5.2 van toepassing.

Downloaden van de EPB-software 7.5.2 .

De opdrachten en de aansprakelijkheid van de EPB-adviseur:

Tijdens de evaluatie van de regelgeving EPB-werkzaamheden die in de loop van 2015 plaatsvond, werd vastgesteld dat er behoefte bestaat aan meer duidelijkheid betreffende de aansprakelijkheden van de EPB-adviseur. Teneinde deze vraag te beantwoorden, hebben we een infofiche opgesteld waarin de verschillende situaties worden behandeld waarin de EPB-adviseur aansprakelijk kan worden gesteld.

Download de infofiche De opdrachten en de aansprakelijkheid van de EPB-adviseur .

De tool pre-design:

Een tool  "EPW-pre-design" is ter beschikking gesteld om voor uw projecten van wooneenheden, vanaf het ontwerp, eenvoudig te kunnen evalueren welke architecturale en technische keuzes gemaakt moeten worden om aan de 2015 EPB-eisen te kunnen voldoen.

Meer informatie op onze pagina Pre-design tool.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".