De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - juli 2018     
Leefmilieu Brussel

E-news: EPB-werkzaamheden

 NL / FR 

Versie 9.5.1 van de EPB-software  

Versie 9.5.1 van de EPB-software wordt de van kracht zijnde versie. Ze is verplicht voor elk project ongeacht de datum van neerlegging van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Vanaf 1 juli 2018 aanvaardt de administratie enkel de laatste geldende versie bij de indiening van EPB-aangiften. Deze beslissing vloeit voort uit een nieuwe functie van de software. Net als bij veel andere programma’s is het nu mogelijk om automatische updates toe te passen. Deze nieuwe functie laat toe om fouten te herstellen of om nieuwe functies toe te voegen zonder te moeten wachten op versie 10 aan het einde van het jaar. Raadpleeg voor meer info  de didactische handleiding van de 9.5-versie . 

De nieuwe versie van de software is ook beschikbaar in het Waals en het Vlaams Gewest. Ze omvat onder andere :

  • De berekeningsmethode die zal worden toegepast voor elk project waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend vanaf 1 januari 2019. Voor meer info rond de wijzigingen aan de berekeningsmethode, gelieve infofiche  EPW en EPN – berekeningsmethodes gewijzigd vanaf 1 januari 2019  te lezen.
    Opgelet : Heeft u al een project voor 2019 ingevoerd in een vorige versie, dan moet u alle gegevens verbonden met de technische installaties opnieuw invoeren bij de conversie van het project naar de 9.5-versie.
  • Een bibliotheek per project. In reactie op verzoeken van gebruikers is het mogelijk om vanaf deze versie een bibliotheek te hebben voor het project parallel met de bibliotheek van de software. Raadpleeg voor meer informatie de  didactische handleiding van de 9.5-versie .
  • Diverse correcties en verbeteringen.

De volledige lijst met correcties en verbeteringen kan geraadpleegd worden in het volgende document :  Lijst met veranderingen

Download de EPB-software 9.5.1

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".