De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maart 2018     
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

 NL / FR 

Versie 9.0.2 van de EPB-software  

Versie 9.0.2 van de EPB-software wordt de van kracht zijnde versie. Deze nieuwe versie van de software is ook beschikbaar in het Vlaams en het Waals Gewest. De installatie van deze versie is nodig omdat : 

  • Er werd een reglementaire wijziging doorgevoerd.  Inderdaad, voor alle projecten vanaf 01/01/2018 rekent de rekenmethode het rendement van de opwekkers van ruimteverwarming en bevochtiging in volgens de gegevens op de productfiche. Deze gegevens zijn gestandaardiseerd volgens de Europese Ecodesign richtlijn. Voor meer info rond deze aanpassing van de reglementering, gelieve de infofiche « EPW en EPN – berekeningsmethodes gewijzigd vanaf 1 januari 2018 »  te lezen.
  • Ze bevat ook diverse correcties. 

Deze versie van de software stelt bovendien verbeteringen voor m.b.t. de codering door de introductie van een knoop “technische installaties” voor de projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning zal worden ingediend na 1/01/2019. Deze knoop verandert de codering en verwerking van de systemen. De schermen werden volledig gewijzigd om zo goed mogelijk overeen te stemmen met de fysieke realiteit van de technieken m.b.t. warmtegeneratoren, fotovoltaļsche systemen en thermische zonnepanelen en hun verdelingssysteem.

De volledige lijst van de correcties en verbeteringen kan worden geraadpleegd via het volgende document :  Volledige lijst van de veranderingen (.pdf) 

Download de EPB-software 9.0.2 

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".