De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - mei 2018     
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

 NL / FR 

AVG : Contact houden met Leefmilieu Brussel

Geachte mevrouw, geachte heer,

Ingevolge de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in werking treedt op 25 mei 2018, hebben we uw toestemming nodig om u de e-news “EPB-werkzaamheden” te blijven toesturen. Zonder uw uitdrukkelijk akkoord zal u niet meer worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de regelgeving rond EPB-werken, de nieuwe versies van de EPB-software, de EPB-seminaries, enz.

Om onze e-news te blijven ontvangen, klikt u gewoon op de onderstaande link en vinkt u “Energie en EPB” aan. Dit neemt slechts enkele ogenblikken in beslag.

https://leefmilieu.brussels/forms/ontvang-ook-de-toekomst-de-info-van-leefmilieu-brussel

Aarzel niet om de vakjes van andere onderwerpen die u interesseren aan te vinken.

In de toekomst, indien u het wenst, kunt u nog altijd uw abonnement op onze e-news op elk moment makkelijk opzeggen.

Dank voor uw medewerking.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".