Geluidsgegevens kunnen worden gedownload in JSON-formaat dankzij de bewerking
https://app.bruxellesenvironnement.be/noise-data/site/{site_id}/indicator/{indicator_id}/day_interval/{day_interval_id}/period/{period_id}/from/{begin_date}/to/{end_date}

Waarbij de parameters en hun mogelijke waarden hieronder worden gedefinieerd :

site_id
site-ID
{AUD_E411, AUD_Wavr, BSA_Pauw, ETT_Nouv, EVE_Moss, GAN_Expo, HRN_Cort, LKN_Houb, MSJ_Vdbg, NOH_Nosp, SCH_Rood, STG_Tell, WBT_Bonn, WSL_Gull, WSL_Idea, WSP_Corn}
indicator_id indicator
{LAeq, LA5, LA10, LA50, LA90, LA95, LDN, LDEN, LN}
day_interval_id tijdsegment
{7-19, 7-23, 23-7, 7-22, 22-7, 23-23, 19-23, 7-7}
Opmerking : het tijdsegment moet niet worden gespecificeerd voor speciale indicatoren LN, LDN en LDEN
period_id soort van de periode
{D, W, M, Y}
D: dagelijks
W: weeklijks
M: maandelijks
Y: jaarlijks
begin_date
start van de periode
datum in formaat yyyy-mm-dd
end_date
einde van de periode
datum in formaat yyyy-mm-dd
de maximale duur is 1 jaar


Voorbeelden:
1. "Normale" indicator
https://app.bruxellesenvironnement.be/noise-data/site/HRN_Cort/indicator/LAeq/day_interval/7-19/period/D/from/2019-08-01/to/2019-08-10
2. "Speciale" indicator
https://app.bruxellesenvironnement.be/noise-data/site/HRN_Cort/indicator/LN/period/W/from/2018-01-01/to/2018-12-31