Meetnet voor het
omgevingsgeluid

Met het geluidsmeetnet kan men continu de evolutie van de geluidsniveaus van het omgevingsgeluid volgen (zonder onderscheid van de geluidsbronnen).

Op elk meetpunt worden er vastgelegde indicatoren en geluidswaarden berekend.

Het is mogelijk de resultaten te berekenen voor verschillende periodes (dag, week, maand, jaar) en voor verschillende uurvakken van de dag.

U kan de resultaten bekijken :

U kan de gegevens ook downloaden

Meetnet voor het
trein- en vliegtuiglawaai

In sommige meetstations is de invloed van het trein- of vliegtuigverkeer de overheersende geluidsbron.

Deze geluidsgebeurtenissen kunnen gelokaliseerd, gevalideerd en gekenmerkt worden door een geluidscijfer zoals het maximaal geproduceerde geluidsniveau voor een voorbijrijdende trein of een overvliegend vliegtuig.

Met een kaart krijgt u zicht op de maximale geluidsniveaus die door voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen gegenereerd worden in de meetstations die voornamelijk de invloed van deze geluidsbronnen ondergaan.

» Toegang tot de kaart

Meetnet voor toezicht op de geluidshinder

(De kaart geeft toegang tot de beschrijvende fiches van de meetposten)