De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  12/2014   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

2015 is weldra daar !

1 januari 2015 is een belangrijk keerpunt voor de wetgeving EPB-Werkzaamheden.

 Allereerst zal de inwerkingtreding van het luik EPB-Werkzaamheden van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) belangrijke wijzigingen teweegbrengen van de procedure voor de projecten waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal ingediend worden vanaf 01/01/2015. De belangrijkste wijzigingen  hebben tot doel de procedures te vereenvoudigen en te harmoniseren ; ze zijn samengevat in een nieuwe infofiche: “Procedure EPB-Werkzaamheden vanaf 2015”.

Ten tweede zullen de nieuwbouwprojecten of de renovaties die aan nieuw gelijkgesteld zijn en die de bestemming “Wooneenheid”, “Kantoren en diensten” of “Onderwijs” hebben, waarvoor de vergunningsaanvraag ingediend zal worden vanaf 01/01/2015, nieuwe EPB-eisen moeten respecteren die een hoge energieprestatie beogen. Deze nieuwe eisen zijn eveneens samengevat in een infofiche: “EPB-eisen vanaf 2015”.

Een hoog eisenniveau en bereikbaar

Om een antwoord te bieden op de energie-uitdagingen van het Gewest is het na te leven EPB-eisenniveau verhoogd, waarbij het bereikbaar is gebleven. Verscheidene projecten die begeleid werden door Leefmilieu Brussel hebben de technische en economische haalbaarheid van projecten met hoge energieprestatie aangetoond. Bovendien voorziet de rekenmethode van de EPB-eisen bepaalde versoepelingen, zoals bijvoorbeeld een alternatieve piste voor de weinig compacte eenheden of eenheden met een ongunstige oriëntatie, alsook het standaard in rekening brengen van een ventilatiesysteem D met warmteterugwinapparaat voor de berekening van de Netto Energiebehoefte voor Verwarming (NEV).

De nieuwe EPB-eisen : technische herzieningen lopend

We wensen eveneens diegenen onder u die ons moeilijkheden hebben gemeld om bepaalde eisen na te leven bij de simulatie van projecten vanaf 01/01/2015, gerust te stellen. In residentieel zijn er moeilijkheden opgedoken voor het naleven van de eis met betrekking tot het primaire energieverbruik (PEV) voor bepaalde eenheden. In niet-residentieel heeft de naleving van de eis betreffende de NEK ofwel de Netto Energiebehoefte voor Koeling eveneens tot zorgen geleid.

Een herziening van de EPB-rekenmethode is lopende binnen het wetenschappelijk consortium om de technische problemen te verbeteren die opgedoken zijn voor de naleving van deze eisen. Desalniettemin wordt er op korte termijn en in afwachting dat de methode evolueert, momenteel een herziening van deze drempelwaarden bestudeerd.

Leefmilieu Brussel is verhuisd !

Ons nieuw adres :
 
Leefmilieu Brussel
 
Thurn & Taxis-site
 
Havenlaan 86C / 3000
 
1000 Brussel

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".